Vi er landets ældste og mest ambitiøse business region

Trekantområdet er landets ældste business region. Samarbejdet trækker historiske tråde tilbage til 1960’erne, mens et mere formaliseret samarbejde har eksisteret siden 1994.

I sin nuværende form blev Trekantområdet Danmark stiftet i forbindelse med kommunalreformen i 2007, og i januar 2016 blev det udvidet med Haderslev Kommune, så det i dag tæller de 7 kommer: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Bestyrelsen består af borgmestrene fra de samarbejdende kommuner. Det sikrer, at samarbejdet har høj politisk prioritet i alle syv kommuner.

Samarbejdet i Trekantområdet Danmark ledes i det daglige af et sekretariat – med den klare mission at understøtte væksten i Trekantområdet ved at fremme sammenhængskraft, samarbejde og synlighed.

Visionen er at styrke området som Vestdanmarks vigtigste vækstcenter og Danmarks produktionscentrum. Samarbejdet har derfor især fokus på indsatser inden for produktion, entreprenørskab og kultur. Hidtil er der blandt andet skabt følgende resultater:

 • et tæt samarbejde mellem uddannelser, jobcentre, erhvervsserviceenheder, produktionsvirksomheder og arbejdsmarkedets parter
 • et tæt samarbejde om rekruttering og opkvalificering mellem jobcentrenes virksomhedsservice
 • fælles planstrategi og kommuneplaner
 • fælles iværksættervejledning
 • landets højeste andel af elever, der undervises i entreprenørskab som resultat af et samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser
 • en årlig festuge med mere end 350 arrangementer på tværs af kommunerne
BNP-pr-indbygger-315775-trekantomraadet 417372-antal-indbyggere-i-trekantomraadet
Vækststrategi

Byrådene i de syv kommuner har i foråret 2013 godkendt en fælles vækststrategi med titlen ’Vores Fremtid’. Strategien fokuserer på et tættere samarbejde om ikke mindst erhvervs- og byudvikling, uddannelse, kultur og infrastruktur.

vaekststrategi-for-trekantomraadet-vores-fremtid

Klik for at åbne

Området i tal

Neden for finder du en række tal og statistikker, der er med til at tegne et billede af Trekantområdet.

Mød kommunerne

 • billund-kommune-capital-of-childrenBillund – Legebørn med dybe rødder…
  En trekant har flere spidser. Trekantområdet har en af sine i Billund – selvom det ikke ligger til de gæve jyder at råbe højt om det. …
 • fredericia-kommune-6-juli-gardenFredericia – Fæstningsbyen med de …
  Det kan godt være, at Fredericia oprindeligt blev grundlagt som fæstningsby. Men helt fra begyndelsen har byen i langt højere grad været et …
 • haderslev-kommune-street-domeHaderslev – Mulighedernes kommune
  I Haderslev er der fokus på muligheder. Der tænkes utraditionelt og løsningsorienteret for at skabe de bedste rammer for borgere, …
 • kolding-kommune-koldinghusKolding – Designet til vækst
  I Kolding satser de benhårdt på innovation og design. Målet er at designe en stærk vækstkommune på iværksætteri, social udvikling og …
 • middelfart-kommune-lillebaeltMiddelfart – Kommunen med det grøn…
  Med naturskønne omgivelser og et stort fokus på miljøvenlige virksomheder og vækst, er Middelfart på alle områder en grøn kommune. …
 • vejen-kommune-kunstmuseum-troldeVejen – Højt til himlen og vide ho…
  Natur, historie og kultur smelter sammen i et af Danmarks allersmukkeste områder langs Kongeåen. I Vejen er der god plads – til både …
 • vejle-kommune-fjord-boelgenVejle – Vil vækst
  Engang var Vejle kendt som den danske tekstilindustris hovedstad. I dag er Vejle hovedstad for Region Syddanmark – og et af landets førende …
Kultur ud over alle kommune-grænser

Vi bygger fremtidens kulturmetropol

Det kulturpolitiske samarbejde i Trekantområdet bygger på Kulturmetropolstrategien fra 2014, som er et pejlemærke for, hvordan vi ønsker at udvikle kulturlivet i Trekantområdet. Vi er sikre på, at et godt kulturliv er med til at gøre området til et attraktivt sted at bo og leve.
Fundamentet for kulturmetropolen er de syv kommuners kulturliv, men først når vi formår at binde kulturlivet sammen, kan vi udvikle kulturmetropolen. Gennem kulturaftalen samler vi kræfterne i kulturregionen og skaber synergier mellem kulturlivets aktører og brugere på tværs af kommunegrænser. Kulturaftalen giver os mulighed for at udvikle tværgående initiativer, der ellers ikke ville opstå, og i fællesskab løfte ambitionen om at udvikle en kulturmetropol.

Vores vision for Kulturmetropolen anno 2024 er:

 • Borgerne deltager aktivt i kulturlivet på tværs af kommunegrænserne.
 • De kulturelle aktører har et fælles perspektiv på kulturlivet og arbejder aktivt for at udvikle området i fællesskab.
 • Trekantområdet er kendt for kulturelt entreprenørskab.
 • Trekantområdet har styrket sit image som kulturmetropol markant.

Begrebet kulturmetropol står som et fælles billede for, hvad områdets kommuner kan skabe i fællesskab, når vi tænker og agerer som storbyregion. Vi tager udgangspunkt i det fundament, vi har, og udvikler kulturmetropolen her fra. Metropolen skal indbefatte en høj andel af aktive kulturbrugere, mangfoldige netværk, høj intensitet i mængden af kulturtilbud og innovative fællesskaber. Med de aktive kulturbrugere øges kulturlivets udvikling, og med kulturlivets udvikling øges de aktive kulturbrugere.

Vi skal derfor fremme udviklingen af en kritisk masse af aktive kulturbrugere og samtidig støtte op om et varieret, kulturelt økosystem med mangfoldige netværk og et stærkt vækstlag, der tilsammen danner en kulturmetropol.

Har du en ide til fremtidens kulturliv?

Frem til 2018 belønner Kulturregion Trekantområdet hvert år gode ideer til Trekantområdets kulturliv. Du har chancen for at få økonomisk tilskud, hvis din ide falder indenfor én af de to nedenstående indsatsområder:

En kulturmetropol på vej
Din ide er med til at synliggøre Trekantområdet som kulturmetropol. Den får borgerne til at opleve Trekantområdet som et sammenhængende kulturområde, hvor de bruger kulturtilbud på tværs. Det kan fx være, at projektet involverer aktører fra flere kommuner.
Puljen rummer 400.000 kroner per år. I 2017 er ansøgningsfristerne hhv. den 22. maj og den 2. oktober.

Kulturmetropolens næste generation
Din ide fremmer kulturelt entreprenørskab blandt børn og unge eller sikrer gode udviklingsmuligheder for unge talenter. Det er en fordel, hvis dit projekt involverer flere aktører på tværs af Trekantområdet
Puljen er på 500.000 kr. årligt. I 2017 er ansøgningsfristerne hhv. den 22. maj og den 2. oktober.

Der er åbent for ansøgning fra 1. marts - 22. maj 2017 kl. 12:00.

Kulturaftalen
kulturaftale-trekantomraadet-kulturministeriet

Klik for at åbne