Vi er landets ældste og mest ambitiøse business region

Trekantområdet er landets ældste business region. Samarbejdet trækker historiske tråde tilbage til 1960’erne, mens et mere formaliseret samarbejde har eksisteret siden 1994.

I sin nuværende form blev Trekantområdet Danmark stiftet i forbindelse med kommunalreformen i 2007, og i januar 2016 blev det udvidet med Haderslev Kommune, så det i dag tæller de 7 kommer: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Bestyrelsen består af borgmestrene fra de samarbejdende kommuner. Det sikrer, at samarbejdet har høj politisk prioritet i alle syv kommuner.

Samarbejdet i Trekantområdet Danmark ledes i det daglige af et sekretariat – med den klare mission at understøtte væksten i Trekantområdet ved at fremme sammenhængskraft, samarbejde og synlighed.

Visionen er at styrke området som Vestdanmarks vigtigste vækstcenter og Danmarks produktionscentrum. Samarbejdet har derfor især fokus på indsatser inden for produktion, entreprenørskab og kultur. Hidtil er der blandt andet skabt følgende resultater:

 • et tæt samarbejde mellem uddannelser, jobcentre, erhvervsserviceenheder, produktionsvirksomheder og arbejdsmarkedets parter
 • et tæt samarbejde om rekruttering og opkvalificering mellem jobcentrenes virksomhedsservice
 • fælles planstrategi og kommuneplaner
 • fælles iværksættervejledning
 • landets højeste andel af elever, der undervises i entreprenørskab som resultat af et samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser
 • en årlig festuge med mere end 350 arrangementer på tværs af kommunerne
BNP-pr-indbygger-315775-trekantomraadet 417372-antal-indbyggere-i-trekantomraadet

Vækststrategi

Byrådene i de syv kommuner har i foråret 2013 godkendt en fælles vækststrategi med titlen ’Vores Fremtid’. Strategien fokuserer på et tættere samarbejde om ikke mindst erhvervs- og byudvikling, uddannelse, kultur og infrastruktur.

vaekststrategi-for-trekantomraadet-vores-fremtid

Klik for at åbne

Området i tal

Neden for finder du en række tal og statistikker, der er med til at tegne et billede af Trekantområdet.

Fælles
planer og
strategier

Vi er en dynamisk og innovativ byregion

Trekantområdets syv kommuner Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle samarbejder om at blive det vigtigste vækstcenter i Vestdanmark.
Trekantområdet er en dynamisk og innovativ byregion, der på grundlag af et tæt samarbejde om vækst og erhvervsudvikling skal stå stærkt både nationalt og internationalt.

Når vi i Trekantområdet arbejder sammen om en fælles planstrategi og kommuneplan, er det for at udnytte de 7 kommuners styrker og kvaliteter for på denne måde i fællesskab at skabe flere udviklingsmuligheder, end kommunerne har hver for sig. Ligesom mange af de udfordringer, som vi står over for, kun kan løses i fællesskab.

Her på siden har vi samlet Trekantområdets fælles planer og strategier, som du kan printe direkte fra hjemmesiden eller downloade som PDF.

Planerne kan også findes på de 7 kommuner hjemmesider. Her er planerne suppleret med lokale forhold der gør sig gældende for de enkelte kommuner.

Trekantplan

Planstrategi
planstrategi-trekantomraadet

Klik for at åbne

Fælles kommuneplan 2017-2029
faelles-kommuneplan-trekantomraadet-2013-2025

Klik for at åbne

Kommuneplaner

Mød kommunerne

 • billund-kommune-capital-of-childrenBillund – Legebørn med dybe rødder…
  En trekant har flere spidser. Trekantområdet har en af sine i Billund – selvom det ikke ligger til de gæve jyder at råbe højt om det. …
 • fredericia-luftfoto-trekantomraadetFredericia – Fæstningsbyen med de …
  Det kan godt være, at Fredericia oprindeligt blev grundlagt som fæstningsby. Men helt fra begyndelsen har byen i langt højere grad været et …
 • haderslev-kommune-street-domeHaderslev – Mulighedernes kommune
  I Haderslev er der fokus på muligheder. Der tænkes utraditionelt og løsningsorienteret for at skabe de bedste rammer for borgere, …
 • kolding-kommune-koldinghusKolding – Designet til vækst
  I Kolding satser de benhårdt på innovation og design. Målet er at designe en stærk vækstkommune på iværksætteri, social udvikling og …
 • middelfart-kommune-lillebaeltMiddelfart – Kommunen med det grøn…
  Med naturskønne omgivelser og et stort fokus på miljøvenlige virksomheder og vækst, er Middelfart på alle områder en grøn kommune. …
 • vejen-kommune-kunstmuseum-troldeVejen – Højt til himlen og vide ho…
  Natur, historie og kultur smelter sammen i et af Danmarks allersmukkeste områder langs Kongeåen. I Vejen er der god plads – til både …
 • vejle-kommune-fjord-boelgenVejle – Vil vækst
  Engang var Vejle kendt som den danske tekstilindustris hovedstad. I dag er Vejle hovedstad for Region Syddanmark – og et af landets førende …

Kultur ud over alle kommune-grænser

Vi bygger fremtidens kulturmetropol

Det kulturpolitiske samarbejde i Trekantområdet bygger på Kulturmetropolstrategien fra 2014, som er et pejlemærke for, hvordan vi ønsker at udvikle kulturlivet i Trekantområdet. Vi er sikre på, at et godt kulturliv er med til at gøre området til et attraktivt sted at bo og leve.
Fundamentet for kulturmetropolen er de syv kommuners kulturliv, men først når vi formår at binde kulturlivet sammen, kan vi udvikle kulturmetropolen. Gennem kulturaftalen samler vi kræfterne i kulturregionen og skaber synergier mellem kulturlivets aktører og brugere på tværs af kommunegrænser. Kulturaftalen giver os mulighed for at udvikle tværgående initiativer, der ellers ikke ville opstå, og i fællesskab løfte ambitionen om at udvikle en kulturmetropol.

Vores vision for Kulturmetropolen anno 2024 er:

 • Borgerne deltager aktivt i kulturlivet på tværs af kommunegrænserne.
 • De kulturelle aktører har et fælles perspektiv på kulturlivet og arbejder aktivt for at udvikle området i fællesskab.
 • Trekantområdet er kendt for kulturelt entreprenørskab.
 • Trekantområdet har styrket sit image som kulturmetropol markant.

Begrebet kulturmetropol står som et fælles billede for, hvad områdets kommuner kan skabe i fællesskab, når vi tænker og agerer som storbyregion. Vi tager udgangspunkt i det fundament, vi har, og udvikler kulturmetropolen her fra. Metropolen skal indbefatte en høj andel af aktive kulturbrugere, mangfoldige netværk, høj intensitet i mængden af kulturtilbud og innovative fællesskaber. Med de aktive kulturbrugere øges kulturlivets udvikling, og med kulturlivets udvikling øges de aktive kulturbrugere.

Vi skal derfor fremme udviklingen af en kritisk masse af aktive kulturbrugere og samtidig støtte op om et varieret, kulturelt økosystem med mangfoldige netværk og et stærkt vækstlag, der tilsammen danner en kulturmetropol.

Talentudvikling på tværs af musik, kunst og idræt

Kan vi lære af hinanden i kunsten, kulturen og idrætten?

Talentudvikling står højt på den nationale dagsorden. Det er i særdeleshed de tværfaglige potentialer der er i fokus – Vi har alle i mange år beskæftiget os med talentudvikling i hver vores sfære, men mon ikke vi kan lære af hinanden på tværs af kunst, kultur og idræt.

Trekantområdet Danmark vil derne give områdets aktører mulighed for få noget af den nyeste viden og samtidig netværke på tværs af kommuner og sfærer. Derfor inviterer vi til konference den 10. april 2018.

Konferencen er tiltænkt alle der har en koordinerings- eller faciltierings rolle indenfor talentudvikling.

Se invitationen til talentudviklings-konferencen her og tilmeld dig allerede i dag.

Har du en ide til fremtidens kulturliv?

Frem til 2018 belønner Kulturregion Trekantområdet hvert år gode ideer til Trekantområdets kulturliv. Du har chancen for at få økonomisk tilskud, hvis din ide falder indenfor én af de to nedenstående indsatsområder:

En kulturmetropol på vej
Din ide er med til at synliggøre Trekantområdet som kulturmetropol. Den får borgerne til at opleve Trekantområdet som et sammenhængende kulturområde, hvor de bruger kulturtilbud på tværs. Det kan fx være, at projektet involverer aktører fra flere kommuner.
Puljen rummer 400.000 kroner per år.

Kulturmetropolens næste generation
Din ide fremmer kulturelt entreprenørskab blandt børn og unge eller sikrer gode udviklingsmuligheder for unge talenter. Det er en fordel, hvis dit projekt involverer flere aktører på tværs af Trekantområdet.
Puljen er på 500.000 kr. årligt.

Der kan ikke søges i øjeblikket

Når du har modtaget støtte

Ved projekter med over et års varighed indsendes en
> årlig status på projektet

Senest tre måneder efter projektets afslutning skal du indsende en
> slutevaluering

Husk at vedhæfte et regnskab
> download regnskabsskema

 

Kulturaftalen
kulturaftale-trekantomraadet-kulturministeriet

Klik for at åbne