back icon
Back arrow
Invest

Danmarks bedste erhvervsservice

Vi arbejder tæt sammen om at skabe de bedste rammer for vækst med god erhvervsservice, hurtig sagsbehandling, effektiv infrastruktur og høj mobilitet samt et stærkt og fleksibelt arbejdsmarked.

Vi arbejder tæt sammen om at skabe de bedste rammer for vækst med god erhvervsservice, hurtig sagsbehandling, effektiv infrastruktur og høj mobilitet samt et stærkt og fleksibelt arbejdsmarked.

I Trekantområdet har vi et stærkt fælles fokus på at udbygge vores erhvervsmæssige styrkepositioner. Det gælder i særdeleshed industrien og transport- og logistikbranchen.

Derudover samarbejder vi om at styrke Trekantområdets internationale attraktivitet gennem eksportfremme og international investeringsfremme.

Vi er optagede af at sikre stærkere innovation og teknologisk udvikling i erhvervslivet – blandt andet gennem tætte samarbejder med videns- og uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet.

Vi har fokus på:

  • på effektiv erhvervsservice, hurtig og imødekommende sagsbehandling samt god infrastruktur og et stærkt og fleksibelt arbejdsmarked.
  • samspil med nationale klynger samt understøttelse og udbygning af styrker indenfor cirkulær produktion, Industri 4.0, transport og logistik, fødevarer og turisme.
  • tiltrækning af internationale investeringer, international branding og styrket eksport.
  • tæt samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner, stærke miljøer for innovation og teknologisk udvikling og entreprenørskab I uddannelserne.

Erhvervsdirektører i Trekantområdet

Morten Damgaard
Morten Damgaard
Morten Damgaard
Erhvervschef, Vejle Kommune
Ulrik Kragh
Ulrik Kragh
Ulrik Kragh
Direktør, UdviklingVejen
Niels Christian Hammelev
Niels Christian Hammelev
Niels Christian Hammelev
Erhvervscehf, Middelfart Erhvervscenter
Morten Bjørn Hansen
Morten Bjørn Hansen
Morten Bjørn Hansen
Adm. direktør, Business Kolding
Gert Helenius
Gert Helenius
Gert Helenius
Direktør, Haderslev Erhvervsråd
Kristian Bendix Drejer
Kristian Bendix Drejer
Kristian Bendix Drejer
Direktør, Business Fredericia
Marie Skov Lillelund
Marie Skov Lillelund
Marie Skov Lillelund
Direktør Billund Erhvervsfremme