back icon

Projektleder med erfaring og fokus på udvikling

Vi søger en erfaren og udviklingsorienteret projektleder, der skal indgå i et team af kompetente konsulenter, der arbejder med et bredt spektrum af indsatser og projekter inden for arbejdsmarked og uddannelse på tværs af kommuner og sektorer i Trekantområdet.

Trekantområdet Danmark er Danmarks stærkeste business region: En samarbejdsorganisation med 17 medarbejdere, der arbejder målrettet på at fremme væksten og styrke Trekantområdets attraktivitet. Vores opgave er at varetage de fælles interesser, synliggøre og brande Trekantområdet samt udvikle og understøtte samarbejdet mellem de syv kommuner og en lang række aktører, herunder erhvervslivet, uddannelser, organisationer m.m.

Vi har en spændende opgaveportefølje, der løbende udvikler sig. Vi forventer, at du både kan tage ansvar for at gennemføre projekter – og kan medvirke til at identificere behov for strategiske indsatser og udvikle nye projekter, der kan skabe merværdi på tværs af de syv kommuner. Vi forventer samtidig, at du har et skarpt blik for tværgående sammenhænge - og ikke mindst lyst til at samarbejde om fælles udfordringer på tværs af indsatsområder og projekter.

Du får i første omgang ansvaret for et nyt projekt, der starter 1. april 2022. Sammen med en række samarbejdspartnere skal vi gennemføre projektet: Kvalificeret arbejdskraft til Fyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling. Det er et ambitiøst samarbejdsprojekt, hvor du indgår i et tværgående projektteam og samtidig har ansvaret for projektledelse af et delprojekt, der skal styrke optaget på de videregående uddannelser i Sydjylland.

Vi forventer at du:

  • har en relevant, videregående uddannelse
  • har solid erfaring med projektledelse og projektkoordination
  • er en kompetent facilitator med flair for at opbygge og vedligeholde tillidsfulde relationer
  • evner at navigere sikkert og troværdigt i et komplekst interessentlandskab med mange private og offentlige aktører
  • har forståelse for de særlige vilkår i en politisk ledet organisation

Du kan til gengæld forvente et job med masser af udfordringer og udviklingsmuligheder på en dynamisk arbejdsplads med gode kolleger og højt humør – i et område med store potentialer og høje ambitioner.

Ansættelse pr. 1. april 2022. Løn efter overenskomst.

Send din ansøgning via Jobindex senest 11. februar kl. 12.00.

Jobsamtaler afholdes 21. og 25. februar 2022.