back icon

Strategisk konsulent til industri, teknologi og innovation

Vi søger en ambitiøs og erfaren strategisk konsulent, der kan medvirke til at styrke Trekantområdets position som Danmarks produktionscentrum. Du har en solid faglig ballast og viden inden for industri, teknologi og innovation – og du evner at udvikle og understøtte samarbejder, der gør en forskel for industrien.
Trekantområdet Danmark er Danmarks stærkeste business region: En samarbejdsorganisation med 17 medarbejdere, der arbejder målrettet på at fremme væksten og styrke Trekantområdets attraktivitet. Vores opgave er at varetage de fælles interesser, synliggøre og brande Trekantområdet samt udvikle og understøtte samarbejdet mellem de syv kommuner og en lang række aktører, herunder erhvervslivet, uddannelser, organisationer m.m.

Du får ansvaret for at udvikle vores samarbejde med klynger, GTS’er, videnscentre m.m. – i samspil med andre aktører i erhvervsfremmesystemet. Du har samtidig et særligt ansvar for at fastholde det fælles fokus på industrien gennem bl.a. analyser og strategiske oplæg. Derudover deltager du i udviklingen af nye erhvervsfremmeprojekter, samt betjener og understøtter arbejdet i vores relevante samarbejdsfora, herunder Industriens Dag.

Internt er din rolle at sikre høj faglighed i vores arbejde med industri, teknologi og innovation og fungere som tovholder i teamet, der koordinerer de industrirettede indsatser. Vi forventer, at du har et skarpt blik for tværgående sammenhænge – og ikke mindst lyst til at samarbejde om fælles udfordringer på tværs af teams.

Vi forventer at du:

  • har en relevant, videregående uddannelse
  • har erfaring fra klynger, GTS’er, videnscentre el.lign. – eller på anden måde har god indsigt i innovationssystemet
  • har kendskab til erhvervsfremmesystemet
  • har en bred teknologisk forståelse
  • har stærke analytiske kompetencer og evner at formidle både på skrift og i tale
  • kan håndtere et komplekst interessentlandskab med mange både private og offentlige aktører på basis af tillid og høj troværdighed
  • evner at navigere sikkert og troværdigt i hektiske omgivelser
  • har forståelse for de særlige vilkår i en politisk ledet organisation

Du kan til gengæld forvente et job med masser af udfordringer og udviklingsmuligheder på en dynamisk arbejdsplads med gode kolleger og højt humør – i et område med store potentialer og høje ambitioner.

Ansættelse pr. 1. august 2021. Løn efter overenskomst.

Send din ansøgning via dette link senest 11. juni kl. 12.00.
Jobsamtaler afholdes 16. og 21. juni.