back icon
Back arrow
Bosætning, kultur og events

Søg støtte til aktiviteter indenfor ungekultur

Pulje til aktiviteter i relation til Akademi for Ungekultur

Alle kommuner i Trekantområdet er optagede af, hvordan gør vi det attraktivt for unge mennesker at bo og uddanne sig i vores område.

I Kulturregion Trekantområdet har vi valgt at sætte spot på ungekultur som en af vejene til at skabe oplevelser, udvikling og fællesskaber for unge. Ungekultur handler i denne sammenhæng både om de unge kulturskabere, det unge kulturpublikum og mere generelt om unges samfundsengagement og aktive deltagelse.

Sammen med ungekulturaktører fra flere kommuner har vi skabt Trekantområdets Akademi for Ungekultur, hvor vi i de kommende år sætter skub i en række initiativer, der tilsammen skal gøre aktører og kommuner klogere på ungekultur. Akademiet skal understøtte en positiv forandring i udviklingen af ungekultur i Trekantområdets syv kommuner.


Ansøg om midler til konkrete aktiviteter i 2023

For at ansøge om midler i relation til Akademi for Ungekultur skal aktiviteten bidrage til en eller flere af målsætningerne med akademiet:

  • Øget viden og data om udfordringer og muligheder på ungekulturområdet.
  • Erfaringer fra konkrete prøvehandlinger blandt ungekulturaktører, der kan give viden til udviklingen af fremtidige initiativer i kommunerne.
  • Et styrket netværk mellem ungekulturaktører på tværs af Trekantområdet – og med aktører i hele Danmark.
  • Oplevelser både for unge kulturskabere og det unge kulturpublikum.

Konkrete aktiviteter kunne fx være:

  • Afprøvning af nye metoder til at engagere de unge i de lokale kulturfællesskaber.
  • Netværksmøder for fagprofessionelle på ungekulturområdet med faglige oplæg og dialog med andre aktører, der har gjort gode erfaringer.
  • At samle unge kulturskabere fra kommunerne til fælles kompetenceudvikling og inspiration.

Målgruppen for aktiviteterne kan være alle aktører indenfor det ungdomskulturelle felt - både de fag-professionelle og de unge. Afhængigt af aktiviteterne kan målgruppen variere, f.eks.:

  • Udvikling af faglig viden og kompetencer indenfor ungekultur – målgruppe: Fagprofessionelle fra ungekulturhuse, ungdomsskoler, foreninger, uddannelser mv.
  • Afprøvning af konkrete initiativer – målgruppe: Unge kulturskabere og det unge kulturpublikum.

Økonomi

Den samlede økonomiske ramme i 2023 er 500.000 kr.


Ansøgningsrunde 2023

Der er løbende ansøgningsfrist til puljen. Puljemidlerne fordeles, indtil der ikke er flere midler tilbage i årets pulje.

Ansøgninger indsendes via Podio.


Behandling af ansøgninger

Den administrative styregruppe for Kulturregion Trekantområdet udvælger projekterne.