back icon
Back arrow
Cases

Mød MARLOG i Trekantområdet

Hvad kan din transport- og logistikvirksomhed bruge den nationale klyngeorganisation for transport- og logistikbranchen, MARLOG til?

Det kan du blive meget klogere på i denne lille video, hvor du kan møde forretningsudvikler Kristoffer Dunne fra MARLOG’s kontor i Fredericia.

MARLOG

I 2020 udpegede Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 12 officielle, nationale klyngeorganisationer for en række erhvervs- og teknologiområder, som Danmark besidder særlige styrkepositioner indenfor.

Her blev MARLOG udpeget til den nationale klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik. MARLOG arbejder for at fastholde og udvikle Danmark som et bæredygtigt og innovativt førende kraftcenter for det maritime erhverv og logistik ved at understøtte virksomhedernes grønne omstilling, digitalisering og adgang til kompetencer. Dette gøres fx ved at hjemtage og dele viden, facilitere netværk og initiere nye samarbejder på tværs af hele erhvervet og relevante sektorer. MARLOG har 205 medlemmer og 25 ansatte fordelt på syv lokationer rundt om i landet: Frederikshavn, Esbjerg, Fredericia, Svendborg, Lindø, København og Bornholm.

Læs mere på www.marlog.dk

DANMARKS TRANSPORT- OG LOGISTIKCENTRUM

Transport- og logistikbranchen er med 14.000 jobs den næststørste branche i Trekantområdet.

Koncentrationen af transport- og logistikvirksomheder i området er stor – særligt omkring det nationale og internationale trafikknudepunkt langs E45/E20.

Alle transportformer er til stede i Trekantområdet: Landtransport, godstogs-transport med adgang til intermodale kombi-terminaler, skibstrafik fra store industrihavne og en international lufthavn i Billund med en stor luftfragthub.

Kombineret med områdets centrale beliggenhed gør dét Trekantområdet til Danmarks Transport- og Logistikcentrum.