back icon
Back arrow
Cases

Motorvejsudvidelse rundt om Kolding: Danmarks bedst forrentede motorvejsprojekt

Motorvejsstrækningen rundt om Kolding er indbegrebet af en flaskehals. Intens trafik fra både nord, syd, øst og vest fletter sammen på denne strækning, der er én af landets mest trafikerede.

Faktisk har Dansk Industri – med tal fra Vejdirektoratet – analyseret sig frem til, at E45-strækningen umiddelbart nord for Kolding er dén motorvejsstrækning i Danmark med flest køretøjer per vejbane.

Trafikstigning på 40%

Hver dag kører der her 21.826 køretøjer i hvert spor, mens der på sporede Køge Bugt Motorvej, Danmarks mest befærdede motorvej, kun kører 14.199 køretøjer i hver spor.

Flaskehalsen er ikke bare tydelig. Problemet er også vokset i takt med de seneste års kraftige stigning i trafikmængden rundt om Kolding. Siden 2011 er trafikken steget med 40% på motorvejsstrækningen rundt om Kolding.

Kritisk trængsel siden 2018

Allerede i 2018 overskred strækningen niveauet for såkaldt #kritisk trængsel.

Argumenterne for at udvide motorvejsstrækning E45/E20 rundt om Kolding står faktisk i kø. Faktisk er det er tankevækkende, at der ikke er truffet nogen politisk beslutning endnu.

For allerede i 2011 blev der gennemført en VVM-redegørelse for udvidelsesprojektet.

Danmarks bedst forrentede projekt

Vejdirektoratets analyser viste, at sporudvidelsen af den korte strækning rundt om Kolding har en samfundsøkonomisk forrentning – også kaldet #intern rente – på 13,8%.

Projektet er dermed Danmarks bedst forrentede motorvejsprojekt overhovedet.

Og fordi strækningen ikke er længere end 6 kilometer, er prisen heller ikke mere end 600 millioner kroner. I infrastruktursammenhæng er det en meget overskuelig investering.

Summa Summarum:

  • Kritisk trængsel har eksisteret på strækningen siden 2018
  • Danmarks mest befærdede strækning – målt på køretøjer per spor
  • Drastiske trafikstigninger i de senere år – og ditto prognoser
  • Danmarks bedst forrentede motorvejsprojekt
  • Lille investering på 600 mio. kr.
  • VVM-grydeklart projekt

Det lader vi lige stå.