back icon
Back arrow
Fakta & analyser

2.407 studerende blev optaget i 2020

Der blev optaget 2.407 ny studerende på Trekantområdets uddannelser. De mange nye studerende skal gå på en lang række forskellige uddannelsesinstitutioner. Det drejer sig om SDU, Designskolen, Fredericia Maskinmesterskole, UCL, UCSYD, IBA og Politiskolen.

Med de nye studerende bliver det samlede antal af studerende på de videregående uddannelser 9.315 studerende fordelt på 7 uddannelsesinstitutioner.

Nøgletal for Trekantområdets videregående uddannelser

2.407
Nye studerende
7
Uddannelsesinstitutioner
9.315
Studerende i alt

Stigning i antallet af optagne studerende

De mange nye studerende er fortsættelsen på en allerede eksisterende tendens.

Fra 2010 til 2020 har Trekantområdet oplevet en stigning i antallet af optagne studerende på 745. Det svarer til, at der i 2020 blev optaget 45% flere studerende end i 2010.

Udviklingen skyldes især et hop i optaget mellem 2013 og 2014, der kommer af, at SDU med deres nye campus øgede deres optag og IBA oprettede en række nye uddannelser.

Optag på videregående uddannelser