back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Stor stigning i hushandler og byggeaktivitet i Trekantområdet

Trekantområdet har de senere år oplevet en stigende aktivitet på boligmarkedet. Antallet af hushandler steg således, at der i 3. kvartal af 2020 blev solgt 43% flere huse end i 3. kvartal af 2016. Samtidig er udbuddet af boliger i samme periode faldet med 33%.

Denne tendens kan også aflæses på den gennemsnitlige liggetid. Den var i 3. kvartal 2016 på 205 dage, mens den i 3. kvartal 2020 var faldet til 175 dage.

Udbud og salg af parcel-/rækkehuse 2016-2020 (Indekstal)

Stigning i byggeaktivitet

Den store efterspørgsel kan også læses i byggeaktiviteten i Trekantområdet, som har været støt stigende i perioden fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2020, hvis man ser bort fra sæsonudsving.

Især 2020 har vist en stor stigning i antallet af færdiggjorte nybyggerier.

Byggeaktivitet parcel-/rækkehuse 2016 3. kvt. til 2020 3. kvt.