back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Stor rift om boligerne i Trekantområdet

Trekantområdet har de seneste fem år oplevet en stigende aktivitet på boligmarkedet. Antallet af handler steg således, at der i 3 kvt. 2020 blev solgt 43% flere parcel-/rækkehuse end i 3. kvt. 2016. Samtidig så er udbuddet af boliger i samme periode faldet med 33%.

Denne tendens kan også aflæses på den gennemsnitlige liggetid. Den var i 2016 3 kvt. på 205 dage, mens den i 2020 3 kvt. var faldet til 175 dage.

Udbud og salg af parcel-/rækkehuse 2016-2020 (Indekstal)

Stigning i byggeaktivitet

Den store efterspørgsel kan også læses i byggeaktiviteten i Trekantområdet, som har været støt stigende i perioden 2016 3. kvt. til 2020 3. kvt., hvis man ser bort fra sæsonudsvingende.

Især i 2020 har vi set en stor stigning i færdiggjort nybyggerrier. Fra 2019 3. kvt. til 2020 3. kvt var denne stigning på hele 75%.

Byggeaktivitet parcel-/rækkehuse 2016 3. kvt. til 2020 3. kvt.