back icon
Back arrow
Arbejdsmarked og uddannelse

DIMA understøtter kompetenceforsyningen til industrien i Trekantområdet

Danish International Manufactoring Academy (DIMA) er et privat/offentligt samarbejde, der arbejder for at sikre industrien i Trekantområdet adgang til den kompetente arbejdskraft, der er nødvendige for at fastholde konkurrencekraft og vækst.

Industrien i Trekantområdet klarer sig rigtig godt: Siden 2015 er der skabt mere end 3.000 nye job. Den fremtidige jobskabelse er imidlertid udfordret af mangel på kompetent arbejdskraft. Dels har Trekantområdet en meget lav ledighed, dels er det vanskeligt at blive ved med at finde faglærte med de rigtige specialer eller ingeniører og andre medarbejdere med en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

DIMA samler alle relevante aktører

Medlemmerne i DIMA samarbejder om:

  • At synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej
  • At styrke de produktionsrettede uddannelsesinstitutioners image og tiltrækningskraft
  • At styrke virksomhedernes innovation og produktivitet gennem et tæt samspil om uddannelser- og efter/videreuddannelser
  • At sikre en høj kvalitet, sammenhæng og relevans i kompetenceforsyningen til erhvervslivet i Trekantområdet
  • At styrke og synliggøre Trekantområdet som et attraktivt produktionscentrum

DIMA’s medlemmer består af både uddannelsesinstitutioner, jobcentre, erhvervsservice, kommuner, arbejdsmarkeds parter og ikke mindst industrivirksomheder i Trekantområdet.

Fokus på konkrete løsninger

Udgangspunktet for samarbejdet i DIMA er, at medlemmerne sammen identificerer udfordringer og skaber rum for udvikling af nye tiltag og løsninger. Styrken ligger i det tværgående samarbejde mellem aktørerne, hvor udfordringer belyses fra forskellige vinkler - og hvor hver enkelt aktørs særlige kompetencer og funktion kan sættes i spil.

Arbejdet i DIMA foregår primært gennem workshops, taskforces og fælles konsulentdage.

DIMA gennemfører hvert år 4-6 workshops om aktuelle udfordringer. Emnerne kan være alt fra fastholdelse af ufaglært udenlandsk arbejdskraft over fleksibilitet i efter- og videreuddannelsessystemet til hvordan virksomheder gør sig attraktive overfor unge. Formålet med workshops er at nå frem til konkrete løsninger, der kan igangsættes på den korte bane. Det kan være i form af fx nye tilbud fra uddannelsesinstitutioner, virksomhedsnetværk, projektudvikling eller fælles interessevaretagelse.

DIMA afholder løbende fælles konsulentdage for konsulenter fra beskæftigelses-, erhvervsfremme-, og uddannelsessystemet. Formålet er her - gennem videndeling og fælles læring -at fremme endnu bedre service og 1:1 vejledning til industrien med fokus på virksomhedernes behov. Et vigtige omdrejningspunkt for samarbejdet er her et dialogværktøj, der skaber en fælles referenceramme for dialogen med den enkelte virksomhed.

DIMA er først og fremmest en samarbejdsplatform. Og den største effekt er de relationer og det gensidige kendskab, der er udviklet mellem de mange aktører omkring uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsfremme. Det indebærer, at det bliver nemmere at vejlede og hjælpe den enkelte virksomhed i forhold til de helt præcise behov - og det bliver nemmere at etablere de mange små samarbejder i hverdagen, der giver bedre løsninger.

Har din virksomhed eller organisation et forslag til en udfordring, som DIMA’s bestyrelse bør drøfte, så kontakt os gerne.

DIMAs betyrelse

Jeppe Hebsgaard Laursen
Jeppe Hebsgaard Laursen
Jeppe Hebsgaard Laursen
Direktør Zebicon A/S, Formand DIMA
Dan Zielke
Dan Zielke
Dan Zielke
Skolechef Hansenberg, Næstformand DIMA
Sanela Ljeskovica
Sanela Ljeskovica
Sanela Ljeskovica
Jobcenterchef Fredericia Kommune, Næstformand DIMA
Ulla Riisbjerg Thomsen
Ulla Riisbjerg Thomsen
Ulla Riisbjerg Thomsen
Chef for Uddannelse & Læring Vejle kommune
Jens Færgemand Mikkelsen
Jens Færgemand Mikkelsen
Jens Færgemand Mikkelsen
Rektor, Fredericia Maskinmesterskole
Hardy Høll Nielsen
Hardy Høll Nielsen
Hardy Høll Nielsen
Afdelingsformand Metal Kolding-Vejen-Vojens
Kenneth Paulsen
Kenneth Paulsen
Kenneth Paulsen
Partner, Production Manager Dan Vals A/S
Morten Rettig
Morten Rettig
Morten Rettig
Direktør
Gert Helenius
Gert Helenius
Gert Helenius
Erhvervsdirektør, Haderslev Erhvervsråd
Marian Rasmussen
Marian Rasmussen
Marian Rasmussen
HR chef, Welcon A/S
John Rasmussen
John Rasmussen
John Rasmussen
Faglig sekretær, Dansk EL-forbund
Marie Bjørg Nordlund
Marie Bjørg Nordlund
Marie Bjørg Nordlund
HR Business Partner, Crossbridge Energy A/S