back icon
Back arrow
Arbejdsmarked og uddannelse

DIMA understøtter kompetenceforsyningen til industrien i Trekantområdet

Danish International Manufactoring Academy (DIMA) er et privat/offentligt samarbejde, der arbejder for at sikre industrien i Trekantområdet adgang til den kompetente arbejdskraft, der er nødvendig for at fastholde konkurrencekraft og vækst.

Industrien i Trekantområdet klarer sig rigtig godt: Siden 2018 er der skabt beskæftigelse svarende til mere end 3.000 fuldtidsstillinger – og endnu flere jobs. Den fremtidige jobskabelse er imidlertid udfordret af mangel på kompetent arbejdskraft. Dels har Trekantområdet en meget lav ledighed, dels er det vanskeligt at blive ved med at finde faglærte med de rigtige specialer eller ingeniører og andre medarbejdere med en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

DIMA samler alle relevante aktører

Medlemmerne i DIMA samarbejder om:

  • At synliggøre produktion som en attraktiv karrierevej
  • At styrke de produktionsrettede uddannelsesinstitutioners image og tiltrækningskraft
  • At styrke virksomhedernes innovation og produktivitet gennem et tæt samspil om uddannelser- og efter/videreuddannelser
  • At sikre en høj kvalitet, sammenhæng og relevans i kompetenceforsyningen til erhvervslivet i Trekantområdet
  • At styrke og synliggøre Trekantområdet som et attraktivt produktionscentrum

DIMAs medlemmer består af både uddannelsesinstitutioner, jobcentre, erhvervsservice, kommuner, arbejdsmarkedsparter og ikke mindst industrivirksomheder i Trekantområdet.


Fokus på konkrete løsninger

Udgangspunktet for samarbejdet i DIMA er, at medlemmerne sammen identificerer udfordringer og skaber rum for udvikling af nye tiltag og løsninger. Styrken ligger i det tværgående samarbejde mellem aktørerne, hvor udfordringer belyses fra forskellige vinkler - og hvor hver enkelt aktørs særlige kompetencer og funktion kan sættes i spil.

Rammen om arbejdet i DIMA er defineret af to arbejdsprogrammer fordelt på tre fokusområder, som følger:

  • 360⁰ vejledning af virksomheder
  • Mere efter-/videreuddannelse
  • Flere erhvervsuddannede

Arbejdet under arbejdsprogrammet ”360⁰ vejledning og efter-/videreuddannelse” fokuserer på at sikre, at virksomhedskonsulenter fra beskæftigelses-, erhvervsfremme- og uddannelsessystemet samarbejder og vidensdeler med henblik på at give virksomheder den bedst mulige vejledning om efter-/videreuddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Et vigtigt omdrejningspunkt for samarbejdet er her et dialogværktøj, der skaber en fælles referenceramme for dialogen med den enkelte virksomhed.

Arbejdet under arbejdsprogrammet ”flere erhvervsuddannede” fokuserer på at sikre, at flere unge vælger en erhvervsfaglig karrierevej. Arbejdet foregår typisk via projektaktiviteter, hvor DIMAs medlemmer i samarbejde gennemfører projekter og prøvehandlinger, som kan anspore flere unge til at tage en erhvervsuddannelse samt sætte fokus på produktionsvirksomheder som inspirerende arbejdspladser. Tidligere projekter inkluderer ”Industrien som karrierevej”, ”Industrien som karrierevej 2.0”, "Bæredygtig industri som karrierevej” og erhvervskandidatuddannelsen i Operations Management.

DIMA er først og fremmest en samarbejdsplatform. Og den største effekt er de relationer og det gensidige kendskab, der er udviklet mellem de mange aktører omkring uddannelse, arbejdsmarked og erhvervsfremme. Det indebærer, at det bliver nemmere at vejlede og hjælpe den enkelte virksomhed i forhold til de helt præcise behov - og det bliver nemmere at etablere de mange små samarbejder i hverdagen, der giver bedre løsninger.

Har din virksomhed eller organisation et forslag til en udfordring, som DIMA’s bestyrelse bør drøfte, så kontakt os gerne.

DIMAs bestyrelse

Marie Bjørg Nordlund
Marie Bjørg Nordlund
Marie Bjørg Nordlund
HR Business Partner, Crossbridge Energy A/S, Formand DIMA
Dan Zielke
Dan Zielke
Dan Zielke
Skolechef Hansenberg, Næstformand DIMA
Jeanette Johansen
Jeanette Johansen
Jeanette Johansen
Arbejdsmarkedschef, Middelfart Kommune, Næstformand DIMA
Ulla Riisbjerg Thomsen
Ulla Riisbjerg Thomsen
Ulla Riisbjerg Thomsen
Chef for Uddannelse & Læring Vejle kommune
Jens Færgemand Mikkelsen
Jens Færgemand Mikkelsen
Jens Færgemand Mikkelsen
Rektor, Fredericia Maskinmesterskole
Hardy Høll Nielsen
Hardy Høll Nielsen
Hardy Høll Nielsen
Afdelingsformand Metal Kolding-Vejen-Vojens
Kenneth Paulsen
Kenneth Paulsen
Kenneth Paulsen
Partner, Production Manager Dan Vals A/S
Marian Rasmussen
Marian Rasmussen
Marian Rasmussen
HR chef, Welcon A/S
John Rasmussen
John Rasmussen
John Rasmussen
Formand, Metal Vejle-Grindsted
Morten Damgaard Nielsen
Morten Damgaard Nielsen
Morten Damgaard Nielsen
Erhvervschef, Vejle Kommune