back icon
Back arrow
Erhvervsudvikling

Teknologi og innovation skal styrke konkurrencekraften

Teknologi og innovation er afgørende for, at vi i Danmarks Produktionscentrum fortsat står stærkt og er konkurrencedygtige på den lange bane. Derfor arbejder Trekantområdet Danmark for at sikre erhvervslivet bedst mulig viden om og adgang til teknologi og innovation.

I dag er der en grundlæggende skævhed mellem lokaliseringen af industrien og lokaliseringen af teknologiske videns- og innovationstilbud. Selv om Trekantområdet rummer flere industrijob end landets tre største byer tilsammen, så er det netop i de store universitetsbyer, at hovedparten af videns-, teknologi- og innovationsfaciliteter er placeret.

Hvis Trekantområdet fortsat skal være Danmarks Produktionscentrum, kræver det derfor en helt særlig indsats at sikre, at ikke mindst industrien i Trekantområdet får bedre adgang til teknologi, viden og innovation.

Fokus på ny innovationskraft

Vi arbejder derfor på flere fronter for at sikre stærkere innovationskraft. Sammen med erhvervskontorer og erhvervshus har vi fokus på at sikre virksomhederne et bedre kendskab til de teknologiske videns- og innovationstilbud - og ikke mindst guide til de rigtige tilbud, der kan understøtte virksomhedernes vækst og udvikling.

Samtidig har vi et skarpt fokus på at udvikle og udvide videns-, teknologi- og innovationsfaciliteterne i Trekantområdet. Sammen med de regionale uddannelsesinstitutioner arbejder vi på at udvikle de lokale videnscentre og styrke samarbejdet mellem dem. Et øget samarbejde mellem videnscentre og virksomheder er nemlig til direkte gavn for de enkelte virksomheders udvikling og konkurrencedygtighed. Vi arbejder samtidig kontinuerligt på at styrke samspillet med både GTS-institutter og de nationale klynger - og ikke mindst sikre, at de slår rod i Trekantområdet med fysiske faciliteter.

Tradition for offentlig-private samarbejder

I Trekantområdet har vi stærke traditioner for samarbejde mellem virksomheder, offentlige aktører og viden- og uddannelsesmiljøer. Det er nemlig en stor del af drivkraften bag fremgang og fornyelse i erhvervslivet i Trekantområdet.

Tæt samspil med de nationale erhvervsklynger

Trekantområdet Danmark arbejder fokuseret på at udvikle det tværgående samarbejde med de nye nationale erhvervsklynger. Klyngerne skal fungere som bindeled mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for de udvalgte danske styrkepositioner.

I Trekantområdet har vi et udpræget fokus på industrien samt transport- og logistikbranchen. Derfor er vi i tæt dialog med 7 af de 10 nationale klynger, der er særligt relevante for vores virksomheder.

Mange virksomheder står overfor en række forandringsprocesser, der giver potentielt værdiskabende berøringsflader med flere af de nationale klynger. De skal fx både implementere avanceret produktionsteknologi, automatisere og digitalisere, udvikle bæredygtige forretningsmodeller og redesigne deres supply chain for at blive ved med at være konkurrencedygtige i fremtiden.

Ambitionen er derfor, at Trekantområdet bliver et laboratorium for værdiskabende innovationssamarbejder, hvor klyngerne samarbejder på tværs til gavn for den enkelte virksomhed.

GTS-institutter i Trekantområdet

Netværket af Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) er en hjørnesten i det danske innovationssystem. I dag er der placeret tre GTS-afdelinger i Trekantområdet: Force Technology i Vejen, DBI i Fredericia og Teknologisk Institut i Sønder Stenderup. Vi har et stærkt fokus på at styrke de eksisterende afdelinger - og ikke mindst tiltrække nye afdelinger, der kan styrke de teknologiske kompetencer og innovationskraft hos vores virksomheder.