back icon
Back arrow
Strategi, planer og fælles interesser

Vi løfter Trekantområdets fælles interesser

Kommunerne i Trekantområdet har naturligt sammenfaldende interesser på en række områder. Vi deler mange af de samme udfordringer og er bundet sammen af infrastruktur, erhvervsstruktur og landskaber. Selvfølgelig konkurrerer vi også nogen gange - men det skygger ikke for, at vi i de fleste tilfælde kæmper sammen om bedre vilkår for borgere og virksomheder i alle vores kommuner.

Fokus på infrastruktur i Trekantområdet

Det gælder for eksempel på infrastrukturområdet: Trekantområdet er bundet tæt sammen af motorveje og togskinner, der sikrer, at de mange arbejdstagere kan komme på arbejde og at de mange virksomheder i Trekantområdet kan få leverancer og afsætte deres varer.

Trekantområdet er i kraft af vores centrale beliggenhed også et trafikalt knudepunkt for fordelingen af trafik til hele landet.

Derfor er det vigtigt, at der er løbende landspolitisk fokus på – og prioritering af – en fremtidssikring af infrastrukturen i Trekantområdet.

Stærk stemme

Trekantområdet Danmark taler med stor vægt på Christiansborg, når vi repræsenterer 7 enige kommuner med et stærkt mandat og mere end 426.000 indbyggere i ryggen.

Sådan arbejder vi med interessevaretagelse

De fælles interesser i Trekantområdet defineres i fællesskab af de syv byråd og borgmestre. Sekretariatet arbejder på vegne af kommunerne for at varetage de fælles interesser.

Det indebærer blandt andet, at vi laver analyser og vidensopbygning, så vi kan argumentere troværdigt for interesserne. Det gør vi blandt andet, når vi afgiver høringssvar og er i dialog politikere, embedsfolk og organisationer.

Vi sikrer med andre ord, at folketingspolitikerne har det bedste vidensgrundlag og altid kender Trekantområdets position og prioriteringer.

Vi sikrer også, at vores argumenter bliver hørt og formidlet gennem historier og indlæg i pressen og på sociale medier.