back icon
Back arrow
Vækst & Muligheder

Danmarks produktionscentrum

Industrien er en stærk driver i Trekantområdet. Med mere end 40.000 job i industrien er vi landets vigtigste industriregion med stor international konkurrencekraft gennem fokus på innovation, design og teknologi. Trekantområdet er med andre ord Danmarks Produktionscentrum - og vores bidrag til den samlede velstand i Danmark er landets næsthøjeste.

Trekantområdet har en historisk stærk industriel position. Fra 1800-tallet til i dag er Trekantområdet blevet formet af stærke industrier, der har været med til at skabe Danmarks velstand.

Men industrien er ikke blot historie i Trekantområdet. Vi har nemlig et skarpt fokus på at skabe de bedst mulige rammer for, at industrien fortsat kan udvikle og forny sig. Og det gør den i høj grad i Trekantområdet. Virksomhederne her klarer sig bedre end produktionsvirksomheder andre steder i Danmark. Alene siden 2015 er der skabt mere end 4.500 nye job i industrien.

Industrielle kompetencer

Trekantområdet er på tværs af brancherne kendetegnet af stærke industrielle kompetencer. Det er ikke tilfældigt, at vi har flere industriarbejdspladser end landets tre største byer tilsammen - vi har nemlig talent for produktion. Både på fabriksgulvet, på direktørgangen og i laboratorierne. Den stærke koncentration af produktionsvirksomheder betyder ganske enkelt, at det er nemmere at udvikle, tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft.

Robust infrastruktur

Samtidig er de fysiske rammer for industriel produktion ideelle i Trekantområdet. Den centrale beliggenhed midt i Danmark understøttes af en stærk infrastruktur med motorveje, jernbane, industrihavn og international lufthavn - og oftest med direkte adgang til de mange erhvervsarealer. Stærke forsyningsselskaber sikrer høj forsyningssikkerhed og bæredygtige løsninger til konkurrencedygtige priser. Og Trekantområdet har Danmarks hurtigste bredbånd.

Markante styrkepositioner

Industrien i Trekantområdet er mangfoldig og diversificeret - med en række markante styrkepositioner:

Fødevareindustrien spiller en markant rolle med knap en fjerdedel af alle job i industrien. Alle led i værdikæden fra landbrug og dambrug over slagterier, mejerier til detail samt understøttende erhverv som laboratorier og fødevaresikkerhed er stærkt repræsenterede i Trekantområdet. Derudover er produktion af anlæg, maskiner, udstyr og komponenter i rustfrit stål en stærk kompetenceklynge i Trekantområdet - faktisk den stærkeste indenfor sit felt nord for Alperne.

Grøn omstilling og bæredygtighed spiller en stor rolle for mange af vores virksomheder. Faktisk så stor, at energi og miljøteknologi er en af de centrale styrkepositioner i Trekantområdet. På energiområdet er de største energiproducenter, store distributionsselskaber, vindmøllefabrikanter og en lang række underleverandører samlet i Trekantområdet. Et af de nye industrieventyr i Trekantområdet er det offentligt/privat samarbejde om Power-to-X, Triangle Energy Alliance, der samler alle relevante aktører om målet om at blive den vigtigste hub for grønne brændstoffer i Nordeuropa.

Trekantområdet har samtidig unikke styrker indenfor design og leg og læring. Der er stor international opmærksomhed på de helt særlige kompetencer, der både skaber designermøbler, LEGO-klodser og kunsthåndværk.

KE Fibertec driver bæredygtig forretning med fokus på vækst

Bæredygtighed kræver mod og ikke mindst opbakning fra politisk side, lyder det fra direktøren.

Stærke samarbejder i Danmarks Produktionscentrum

Det forpligter at være Danmarks Produktionscentrum. Derfor sætter vi en stor ære i at hjælpe udviklingen på vej. Det gør vi gennem stærke samarbejder og initiativer på tværs af kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre centrale aktører i Trekantområdet.

Vi sikrer at viden og kompetencer flyder på tværs, til fordel for industri- og produktionsvirksomhederne – og for hele Trekantområdet.

Læs mere om vores samarbejder og initiativer i Danmarks Produktionscentrum. Måske kan du se din virksomhed eller organisation som en del af disse samarbejder og initiativer?