back icon
Back arrow
Nyhedsarkiv

Arkitektskole skal kigge på potentialerne i Trekantområdet og Aarhus

Forfatter
Udgivet af:
Camilla Hostrup Steenholt
06. september 2018

De 19 kommuner i Trekantområdet og Business Region Aarhus udgør det største, samlede vækstområde uden for hovedstadsområdet. En østjysk millionby med 1,5 millioner indbyggere, 700.000 arbejdspladser – og et endnu større vækstpotentiale. Præcis hvor stort, er de to business regions, Arkitektskolen Aarhus og Realdania nu gået sammen om at finde ud af.

”Den østjyske millionby er en væsentlig vækstdriver i Danmark, og vi hilser forskning i potentialer for udvikling og vækst i området meget velkommen. Det er vores forventning, at det vil kunne skabe et solidt strategisk grundlag for flere internationale, nationale og lokale investeringer i Business Region Aarhus og Trekantområdet, der udgør den østjyske millionby,” siger Jens Ejner Christensen, formand for Trekantområdet Danmark og borgmester i Vejle.

Samarbejdet skal i første omgang munde ud i en analyse, der fremlægges på en konference i foråret 2019. I den forbindelse vil alle 19 kommuner, som er med i samarbejdet, blive inviteret til at arbejde videre ud fra analyseresultaterne.

Analysearbejdet udføres af en faglig projektgruppe bestående af professor ved Arkitektskolen Aarhus Tom Nielsen, byplankonsulent Holger Bisgaard og arkitekt Boris Brorman Jensen. Projektet gennemføres i et samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium, som tilknyttes som sekretariat for projektet. Der tilknyttes et Advisory Board til analysearbejdet bestående af repræsentanter fra de to Business Regions, kommuner og udvalgte fagfolk.

Projektet er støttet af Realdania med 2 mio. kr.