back icon
Back arrow
Nyhedsarkiv

Erhvervsklyngen MARLOG etablerer sig i Trekantområdet

Forfatter
Udgivet af:
Camilla Hostrup Steenholt
06. april 2021

Danmarks nationale klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik etablerer sig i Trekantområdet og får fast base i Port House, som er havneselskabet ADP’s nye kontordomicil i Fredericia. I Port House vil MARLOG komme tæt på ADP men også høste stor synergi til de to klyngeorganisationer inden for energi og forsyning, Energy Cluster Denmark og Center Denmark, som etablerede kontor i Fredericia sidste år.

Fredericia ligger centralt i Trekantområdet, og områdets styrkeposition er den centrale infrastruktur og Danmarks største koncentration af virksomheder inden for transport og logistik. Transport- og logistiksektoren er med mere end 14.000 arbejdspladser områdets største erhvervsklynge, og et stærkt erhvervssamarbejde i Trekantområdet tiltrækker flere nye virksomheder til området.

Havneselskabet ADP, som ejer Fredericia Havn, har igennem de senere år styrket området som et førende logistikknudepunkt med udviklingen af Taulov Dry Port, hvor man tiltrækker transport- og logistikaktører og store virksomheder til området. Det naturlige næste skridt er at videreudvikle Trekantområdet som et internationalt førende grønt infrastruktur-knudepunkt til fremtidens Power-to-X løsninger.

”At vi nu kan byde velkommen til MARLOG og Trekantområdets Power-to-X partnerskab styrker områdets udvikling som fremtidens knudepunkt for både transport og logistik samt den grønne omstilling inden for energi- og forsyningsområdet. Vi har Danmarks største multimodale område med Taulov Dry Port, lufthavn og havn, samt en klynge af Danmarks største virksomheder inden for energi, forsyning, transport og logistik samt forskning. Dette placerer området i en naturlig førerposition i forhold til at skabe vækst og tiltrække arbejdspladser til regionen”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Danmarks logistikcentrum
Som erhvervsklyngeorganisation er det blandt andet MARLOGs opgave at fremme innovation og modne nye teknologier i transport- og logistikerhvervene, at matche virksomheder med innovationspotentiale med de rette samarbejdspartnere og at rejse midler til innovationsprojekter.

I MARLOG ser man frem til samarbejdet med Trekantområdet.

”Vi lander lige ned i hjertet af logistik-Danmark, og dét er jeg overbevist om er en fordel for både transport- og logistikvirksomhederne i Trekantområdet og for os som erhvervsklyngeorganisation. Vi får en god platform til hurtigt at komme i kontakt med virksomhederne, og netop det opsøgende arbejde er noget af det første, vi vil prioritere, når vores nye medarbejder er landet i Fredericia”, siger Mikkel Navarro Hansen, direktør i MARLOG.

”Virksomhederne er også meget velkomne til selv at henvende sig til os med udfordringer og behov. Vi laver dog ikke produktudvikling og forretningsudviklingsforløb med den enkelte virksomhed. Vi ligger så at sige ”skridtet før”, hvor vi typisk hjælper en gruppe af virksomheder med at styrke deres innovationskraft og forudsætninger for at udvikle deres produkter og forretningsmodeller. For eksempel i forhold til grøn omstilling, digitalisering, kompetencer, iværksætteri og internationalisering slutter Mikkel Navarro Hansen

Trekantområdets sekretariat

MARLOG’s repræsentation i Trekantområdet er en del af en samarbejdsaftale, som Trekantområdet Danmark og MARLOG har indgået i et tæt samarbejde med ADP A/S og Fredericia Kommune.

”Trekantområdet er Danmarks transport- og logistikcentrum. Den erhvervsstyrkeposition er alle syv kommuner enige om at udvikle endnu mere. Dét strategiarbejde kan vi nu trække MARLOGs dybe viden og stærke kompetencer inden for innovation ind i. Det bliver både til gavn for virksomheder, vækst og jobskabelse i Trekantområdet, siger direktør for Trekantområdet Danmark”, siger Morten Rettig.

For yderligere information kontakt venligst:

Rune D. Rasmussen
CEO, ADP A/S
Mobil: +45 2969 2011
E-mail: rdr@adp-as.dk

Mikkel Navarro Hansen
Adm. direktør i MARLOG
Mobil: +45-2261 9448
E-mail: mnh@marlog.dk

Morten Rettig

Direktør i Trekantområdet Danmark

Mobil: +45 2117 4957

E-mail: mr@trekantomraadet.dk

Om ADP A/S
ADP ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn og varetager driften af Middelfart Trafikhavn. Alle havne har en unik central beliggenhed, gode logistiske betingelser samt internationale standarder hvad angår kapacitet og vanddybde.

ADP og PFA udvikler i joint-venture Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane.

Gennem kobling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port bliver området omdrejningspunkt for udvikling af moderne lager- og logistikfaciliteter, der understøtter fremtidens intelligente og multimodale transportløsninger. Læs mere på www.adp-as.dk

Om MARLOG
MARLOG er Danmarks officielle klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik og arbejder for Denmark som et bæredygtigt og innovativt førende kraftcenter indenfor sektoren. MARLOG arbejder for at fremme en øget konkurrenceevne for de maritime erhverv og logistik gennem innovation, transformation og kompetenceudvikling. MARLOG understøtter virksomhedernes grønne omstilling, digitalisering, adgang til kompetente medarbejdere, iværksætteri og internationalisering. MARLOG skaber værdi ved at hjemtage viden, facilitere netværk og initiere nye samarbejder på tværs af hele erhvervet og relevante sektorer. MARLOG er etableret i 2020 og organiseret som en forening med hubs i København, Frederikshavn, Svendborg, Esbjerg og Rønne. MARLOG har 25+ ansatte og er guldcertificeret iht EU's fælles klyngeinitiativ EIC.
Læs mere på www.marlog.dk