back icon
Back arrow
Nyhedsarkiv

SDU-institutleder rækker ud til industrien: Sådan kan vi sammen sikre kompetencer og udvikling

Forfatter
Udgivet af:
Camilla Hostrup Steenholt
26. maj 2021

Udfordringen er ikke ny og institutleder på SDU, Thomas Buhl har hørt den mange gange: Industrivirksomhederne mangler ingeniører. Det går ud over udviklingen, væksten, eksporten, konkurrenceevnen og jobskabelsen.

- Man kan godt spørge, om universitetet gør nok for at sikre kompetencerne til industrivirksomhederne. Men man kunne også med rette spørge, om industrivirksomhederne gør nok for at opsøge ny viden og skabe samarbejder og relationer til ingeniørstuderende, der kan blive deres kommende medarbejdere. En del af svaret ligger nok et sted mellem begge spørgsmål – nemlig at både industrivirksomheder og universitetet kan blive endnu bedre til at skabe værdi for hinanden, siger Thomas Buhl.

Forsker og direktør i vindmøllevirksomheder

Han må formodes at vide, hvad han taler om. Thomas Buhl har en lang karriere som forsker og leder på DTU bag sig. Men han har samtidig førstehåndkendskab til industrivirksomhedernes udfordringer, da han også har haft flere direktørstillinger for udviklingsaktiviteterne i flere industrivirksomheder – blandt andet på vindmøllevirksomhederne LM Wind Power i Lunderskov og Suzlon Energy’s teknologicenter i Vejle.

I dag er Thomas Buhl leder af SDU’s Institut for Mekanik og Elektronik som er delt på Odense og Sønderborg campus, hvorunder både Center for Industriel Mekanik og Center for Industriel Elektronik hører.

Spark-dæk-møder

Oprettelsen af de to centre på SDU i Sønderborg er i sig selv udtryk for et konkret kompetencebehov for ingeniører i Sydjylland. I et unikt offentligt-privat samarbejde gik Danfoss, LINAK, Bitten og Mads Clausen Fonden, Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og SDU sammen om at etablere de to centre for at imødegå den mangel på ingeniører, som virksomheder i regionen har kæmpet med.

Men hvad gør Thomas Buhl og hans kolleger på SDU for at bygge broer og netværk til industrivirksomheder?

- Vi har flere redskaber i værktøjskassen. Vi har blandt andet løbende dialog med flere store virksomheder i Sydjylland om deres udfordringer og ønsker. Men jeg ved også godt, at virkeligheden ser meget anderledes ud i de mindre industrivirksomheder, der har travlt med drift og ordrer, og måske slet ikke har en R&D afdeling, siger Thomas Buhl.

Derfor praktiserer han og hans kolleger på centrene for Industriel Mekanik og Industriel Elektronik et mere uformelt tilbud til mindre industrivirksomheder:

- Vi har gode erfaringer med at holde ”spark-dæk-møder” med mindre virksomheder – helt ned til 10 ansatte. Det kan være en fredag eftermiddag, hvor vi kommer forbi til en rundvisning og en uformel snak. Vi ser produktionen og kommer med input til udvikling og optimering. På den måde har vi fået startet flere konkrete samarbejder op, forklarer Thomas Buhl.

Han vil gerne inviteres af virksomheder til ”spark-dæk-møder”, lige som han og hans kolleger gerne deltager i industridage og lignende arrangementer.

Potentiale for PtX forretning

Et af de områder, hvor Thomas Buhl ser potentialer for udvikling blandt industrivirksomhederne er inden for elektricitetsdelen af Power-to-X – altså den teknologi, der skal producere grønne brændstoffer og sikre lagring af grøn strøm.

- Udviklingen af for eksempel elladestandere går stærkt. I dag har hurtigladere til elbiler typisk en kapacitet på 120 kW. Det er i mine øjne oplagt, at virksomheder inden for denne industri kaster sig over, hvordan de kan udvikle den næste generation af ladestandere med en kapacitet på 1 MW. Her kan vi så fra SDU’s side bidrage med viden om køling, elektriske komponenter og materialer, siger Thomas Buhl.

Optimér produktionen med kunstig intelligens

Et andet område, hvor Thomas Buhl ser et udviklingspotentiale, er i forhold til at optimere produktionsprocesserne i industrivirksomhederne.

- I dag er det nødvendigt, at industrivirksomhederne udvikler sig hurtigere, end de gjorde i 90’erne. Det kan de blandt andet gøre ved hjælp af maskinlæring, siger Thomas Buhl.

- Med AI – kunstig intelligens – er det både nemt og billigt at overvåge og analysere på arbejdsprocesserne i en produktionshal. Web-kameraer kan se og analysere, hvordan produktionsmedarbejderne bevæger sig og komme med anbefalinger til forbedringer, når den kunstige intelligens har lært modellerne og processerne at kende, siger Thomas Buhl.

Han vurderer, at hvis 10-15 mindre virksomheder går sammen i et konsortium, kan en sådan AI-vurdering af virksomhedernes potentialer for procesoptimering gennemføres for måske 10.000 kroner pr. virksomhed.

- Man kan også bruge kunstig intelligens til at overvåge virksomhedens mest kritiske komponenter i produktionen. På den måde kan virksomheden se, hvornår komponenten er slidt og skal udskiftes og dermed undgå nedbrud i produktionen, siger Thomas Buhl, der gerne kommer ud og fortæller om, hvad mindre industrivirksomheder kan bruge AI - kunstig intelligens - til.

Fødekæden kan blive stærkere

En del af kompetencefødekæden til industrivirksomhederne går gennem samarbejder og praktikforløb med ingeniørstuderende fra landets ingeniøruddannelser.

Thomas Buhl opfordrer virksomhederne til at tænke ingeniørpraktikanter ind i deres årshjul i god tid.

- Jeg hører ofte virksomheder efterspørge en ingeniørpraktikant her og nu. Men det skal planlægges i god tid og aftales om efteråret, hvis virksomheden gerne vil have en 6 måneders praktikant et halvt eller et helt år senere, siger Thomas Buhl.

Han opfordrer virksomhederne til at slå praktikker og projekter op i SDU’s Jobbank – og i øvrigt deltage i den årlige Projekt- og Praktikdag på SDU’s Tekniske Fakultet i både Odense og Sønderborg.

SDU TEK afviser ikke tilstedeværelse i Trekantområdet

Som institutleder på SDU’s Institut for Mekanik og Elektronik – og tidligere udviklingsdirektør i flere industrivirksomheder i Trekantområdet – følger Thomas Buhl den politiske diskussion om udflytning af flere uddannelser til flere byer i Danmark med interesse.

Om artiklen

Artiklen er skabt i et samarbejde mellem Trekantområdet Danmark og Erhvervshus Sydjylland.