back icon
Back arrow
Nyhedsarkiv

Trekantområdets borgmestre vil bidrage til at skabe et mere effektivt erhvervsfremmesystem

Forfatter
Udgivet af:
Camilla Hostrup Steenholt
08. maj 2018

Borgmestrene fra de syv kommuner i Trekantområdet har i dag sendt en fælles henvendelse til erhvervsminister Brian Mikkelsen på baggrund af Forenklingsudvalgets udspil til et nyt erhvervsfremmesystem. Budskabet er, at borgmestrene meget gerne tager et aktivt medansvar for et mere sammenhængende og effektivt erhvervsfremmesystem.

I brevet står blandt andet:

Vi vil sikre væksten i de mindre virksomheder

At samle virksomhedsspecifik erhvervsservice i nye erhvervshuse giver god mening for store virksomheder, som kan formulere, hvad de efterspørger. Men 97% af alle private virksomheder har mindre end 50 ansatte - og de har fortsat et behov for den nære, lokale erhvervsservice. I kommunerne kender vi de lokale virksomheder og kan agere proaktivt i forhold til deres behov. Det vil vi fortsat gerne tage hånd om – og retten til kommunal erhvervsservice skal derfor bevares.

Vi vil tage et stærkt ejerskab til de nye erhvervshuse

Det giver god mening at supplere den grundlæggende kommunale erhvervsservice – der naturligvis skal bevares – med stærke erhvervshuse, der kan varetage den specialiserede erhvervsservice. Som kommuner tager vi gerne medansvar for de nye erhvervshuse – og tager meget gerne det aktive ejerskab forbundet med en bestemmende indflydelse.

Vi vil – i samarbejde med det lokale erhvervsliv - binde den nationale og de sub-regionale/lokale strategier sammen

Vores erfaring viser, at der er store fordele ved at forfølge en lokal forankret erhvervsstrategi, byggende på lokale styrkepositioner. Vi vil derfor opfordre til, at kommuner og business regioner i samarbejde med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter får en central rolle i udformning af de decentrale dele af en national strategi, og direkte får indflydelse på udvælgelse og tildeling af midler til projekter, der skal udmønte strategier. Herunder de nuværende regionale erhvervsudviklingsmidler (REM), som bør tilbageføres til kommunerne øremærket til udmøntning af sub-regionale/lokale strategier sammen med erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter.