back icon
Back arrow
Grøn omstilling og infrastruktur

Den grønne omstilling har ingen grænser

Klimaforandringerne kender hverken kommunegrænser eller sektorskel. Derfor arbejder de syv kommuner i Trekantområdet sammen om grøn omstilling med såvel private virksomheder og forsyningsvirksomheder som brancheorganisationer og rådgivere.

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning skal sikre omstillingen til et fleksibelt energisystem, der forbruger mindre samt vedvarende energi. Det kræver samtænkning på tværs af kommuner og forsyningsselskaber.

Heldigvis er det netop en af vores store styrker i Trekantområdet – vi har en række velfungerende samarbejder mellem kommunerne og fælles forsyningsselskaber, der dækker store dele af vores geografi. Det udnytter vi til at stå endnu stærkere gennem vidensopbygning, projekter og koordineret planlægning, så vi kommer i mål med en strategisk energiplanlægning, der sikrer fremtiden og samtidig er helhedsorienteret.

KE Fibertec driver bæredygtig forretning med fokus på vækst

Hos virksomheden KE Fibertec i Vejen er bæredygtighed blevet forretningens grundsten. Siden 2012 har virksomheden arbejdet målrettet på at reducere ressourceforbruget via miljøkortlægning gennem hele fødekæden. Men bæredygtighed kræver mod og ikke mindst opbakning fra politisk side, lyder det fra direktøren.

JEVIs grønne ambitioner skal skabe afstand til konkurrenterne

Vejle-virksomheden JEVI A/S har de seneste år startet en grøn omstillingsproces, der på ganske kort tid har bragt mærkbare forandringer i hele organisationen.

Et aktørlandskab med store ambitioner

Samarbejdet om grøn omstilling rummer både store og små projekter - men alle sammen med et højt ambitionsniveau og en vilje til at gå forrest.

Vi hjælper eksempelvis hinanden i forhold til kommende elladestandere, så vi skaber et robust og sammenhængende tilbud til elbil-ejerne.

Men vi stopper ikke her. Ud af det brede aktørlandskab springer et nyt offentligt/privat partnerskab om Power-to-X. Trekantområdet skal nemlig være en europæisk hub for grønne brændstoffer.

Udviklingen af en europæisk hub for grønne brændstoffer skal være et fyrtårn for grøn omstilling og bæredygtig vækst inden for energi og transport. Omdrejningspunktet er opbygningen af Power-to-X faciliteter i industriel skala. Power-to-X er den proces, hvor grøn el omdannes til brint – og herefter kan videreforarbejdes til flydende grønne brændsler.