back icon
Back arrow
Cases

JEVIs grønne ambitioner skal skabe afstand til konkurrenterne

Vejle-virksomheden JEVI A/S har de seneste år startet en grøn omstillingsproces, der på ganske kort tid har bragt mærkbare forandringer i hele organisationen.

JEVI producerer el-tekniske varmeløsninger, herunder varmelegemer til mange forskellige typer industriapplikationer. Produkterne er typisk komponenter i andre producenters produkter – i alt fra Cocio-varmeren i pølsevognen til de-icing af vindmøllevinger.

– Der er en grænse for, hvor meget vi kan ændre på vores produkter, da det er kunderne som stiller de tekniske krav. Men vi vælger at fokusere på bæredygtighed i alle de aspekter, som vi kan påvirke. Vi mærker en stigende efterspørgsel på bæredygtighed fra vores kunder, og derfor er det helt essentielt at vi følger den udvikling, fortæller direktør Tommy Christensen.

Bruger FN’s verdensmål som løftestang

Ambitionen kommer også fra JEVIs ejer, det svenske selskab Nibe Industrier AB, som allerede har en prisvindende grøn profil. Herfra har JEVI fået hjælp til at gribe den grønne omstilling an via FN’s verdensmål. Med udgangspunkt i tre udvalgte verdensmål har det været muligt at lave en langsigtet plan for den fremadrettede indsats.

Helt konkret har JEVI en målsætning om at blive CO2 neutral allerede i 2021, hvilket er muligt som følge af en lang række initiativer, herunder investering i varmepumper og med tiden supplering med et solcelleanlæg.

Restmaterialer genanvendes af andre

Derudover har virksomheden igangsat en lang række tiltag inden for bl.a. medarbejdertrivsel, dokumentationskrav fra underleverandører samt stor fokus på korrekt affaldssortering og genanvendelse af restmaterialer.

– Vi har engageret os i initiativet The Upcycl, som er en platform der forbinder industrivirksomheders restmaterialer med andre virksomheders forsyningskæde. På den måde får vores restmaterialer, f.eks. rørafskæringer, et nyt liv i stedet for at blive skrottet. Det synes jeg er overordentligt spændende, siger Tommy Christensen.

Den grønne omstilling skal italesættes

Hos JEVI ser man den grønne omstilling som en oplagt mulighed for at differentiere sig fra andre producenter i branchen, som endnu ikke har fået øjnene op for den bæredygtige måde at drive forretning på.

– Vi vil gerne være en grøn virksomhed, fordi det ganske enkelt bidrager til en bedre verden. Men det er klart, at det også kan bidrage til en konkurrencemæssig fordel i et marked, hvor der i højere grad investeres i bæredygtighed og særligt de store spillere stiller højere krav om bæredygtighed hos deres leverandører, siger Tommy Christensen.

I Trekantområdet er der stort potentiale i grøn omstilling hos industrivirksomheder generelt, og ifølge Tommy Christensen er det vigtigt, at vi får italesat dette potentiale, men også de mange gode initiativer, der allerede er i gang.

– Det handler om at få fortalt historien om de grønne initiativer, og her synes jeg, at udgangspunktet i verdensmålene er en rigtig måde at formidle alle de gode ting, vi gør, siger han.

Råd: Udvælg et par verdensmål

Tommy Christensen anbefaler virksomheder, der gerne vil i gang med grøn omstilling, at udvælge nogle få verdensmål og starte der, hvor det giver bedst mening i den enkelte virksomhed.

– Der er ingen grund til at kaste sig over alle 17 verdensmål på én gang, det er en svær historie at fortælle. Men ved at skabe bevidsthed om udvalgte verdensmål og helt konkrete tiltag hos medarbejdere og omverden, bliver det nemmere at kommunikere den enkelte virksomheds grønne profil, siger han.

FAKTA

JEVIs udvalgte verdensmål i den grønne omstilling:

  • #8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • #12 Ansvarligt forbrug og produktion
  • #16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner