back icon
Back arrow
Cases

Erhvervskandidatuddannelse sikrer civilingeniører til Trekantområdet

SDU og Trekantområdet Danmark arbejder sammen om at sikre produktionsvirksomhederne i Trekantområdet adgang til ingeniører igennem projektet ’Uddannelse af civilingeniører i Trekantområdets produktionsvirksomheder’. Konkret udmøntes projektet i erhvervskandidatuddannelsen i Operations Management.

En civilingeniør i Operations Management bliver uddannet til at vide, hvordan man bruger produktionsteknologier og supply chain management til at udvikle fremtidens bæredygtige produktionsvirksomheder.

Kandidaten kan lede og gennemføre teknisk komplekse udviklingsprojekter og designe målrettede produktions- og supply chain-løsninger, der udnytter de globale vilkår til at skabe konkurrencemæssige fordele. Kandidaterne vil efterfølgende typisk arbejde med at automatisere produktionsenheder, at opbygge komplette helt eller delvist automatiserede produktionssystemer, at opbygge og lede globale produktionsnetværk eller arbejde med global supply chain development herunder produktplanlægning samt produkt- og forretningsudvikling.

Det attraktive i uddannelsen består i at den studerende samtidig med en ansættelse i erhvervslivet også uddanner sig som civilingeniør. Deltidsuddannelsen indeholder overordnet set det samme som fuldtidsuddannelsen, men den studerende vil i kraft af sin ansættelse have mulighed for at arbejde med mere praksisnære og umiddelbart mere relevante projekter og opgaver. Dette vil være særligt attraktivt for færdiguddannede diplomingeniører, som står mellem valget af at tage et fuldtidsjob som ingeniør i erhvervslivet eller fortsætte som fuldtidsstuderende på en kandidatuddannelse.

Målgruppen er primært diplomingeniører i produktionsteknik og Global Management og Manufacturing(GMM). Endvidere er der også en målgruppe i lignende diplomingeniør- og bacheloruddannelser fra ind- og udland. De nuværende bachelorer finder primært enten arbejde som diplomingeniører i erhvervslivet eller læser videre på civilingeniøruddannelsen i operations management (ordinær toårig kandidatuddannelse).

Tilrettelæggelsen af den nye erhvervskandidatuddannelse varetages af SDU, hvor der skal designes en attraktiv deltidskandidatuddannelse som civilingeniør i operation management, så det eksisterende pensum på uddannelsen fordeles ud på 4 år i stedet for de normale 2 år. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid over 4 år, så det er muligt at læse samtidig med at bestride et job. Det er en betingelse, at kandidaten er i relevant job – minimum 25 timer ugentligt eller har en relevant iværksættervirksomhed.

Erhvervskandidatuddannelsen er et samarbejde mellem SDU og Trekantområdet Danmark og realiseres med 2,2 mio. støtte fra Den Europæiske Social Fond.