back icon
Back arrow
Cases

Björn har antennerne ude efter internationale investeringer til Trekantområdet

Som en del af Udenrigsministeriet og Trade Council er Björn Snorri Gudmundsson Bøg Invest in Denmarks regionale medarbejder i Trekantområdet, og hans hovedopgave er at tiltrække, fastholde og udvikle internationale investeringer til Danmark og Trekantområdet.

Med fysisk placering i Trekantområdet Danmarks kontorfaciliteter i Kolding er han én af de 9 regionale specialrådgivere, som Invest in Denmark har placeret rundt omkring i hele Danmark. Björn og hans kolleger i Danmark arbejder tæt sammen med deres kolleger, der er udstationeret rundt omkring i verden og har den direkte kontakt og adgang til udenlandske virksomheder.

- Når mine kolleger i udlandet har haft indledende dialog med en virksomhed, der er interesseret i at investere eller placere sig i Danmark, sender de sagen videre til mig som lokal fagekspert, siger Björn Snorri Gudmundsson Bøg, der blandt andet har brancherne logistik, distribution samt bæredygtig og avanceret produktion som sine faglige ansvarsområder.


Hvad har udenlandske virksomheder fokus på?

"Dét som mange udenlandske virksomheder ofte kigger på som noget af det første, når de skal vælge geografisk placering, er adgang til kvalificeret arbejdskraft. Er der kvalificeret arbejdskraft i nærområdet? Eller er der god mobilitet og fornuftige pendlerafstande, så arbejdskraften kan komme frem"

One-stop rådgivningsservice for udenlandske virksomheder

Han forklarer sin rolle lidt som en blanding af rådgiver, facilitator og matchmaker.

- Jeg hjælper de udenlandske virksomheder og investorer med en smidig indgang til at etablere sig i Danmark. Alle sager er skræddersyede forløb med den enkelte virksomhed. Det kan være at finde de rette kontakter til partnerskaber, for eksempel danske virksomheder, som de kan lave samarbejder med. Det kan også være at introducere virksomheden for relevante service providere som kan hjælpe med etableringen, så som advokater, revisorer og rekrutteringsbureauer, siger Björn Snorri Gudmundsson Bøg.

I den sammenhæng har Björn som regional rådgiver en særlig viden om, hvad Trekantområdet har at byde på. Både i forhold til lokale virksomheder, men også i forhold til forsknings- og vidensmiljøer, erhvervsklynger, erhvervsmæssige styrkepositioner, infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Kvalificeret arbejdskraft er alfa og omega

- Dét som mange udenlandske virksomheder ofte kigger på som noget af det første, når de skal vælge geografisk placering, er adgang til kvalificeret arbejdskraft. Er der kvalificeret arbejdskraft i nærområdet? Eller er der god mobilitet og fornuftige pendlerafstande, så arbejdskraften kan komme frem, siger Björn Snorri Gudmundsson Bøg.

Han fremhæver, at Trekantområdet som Danmarks Produktionscentrum har en stærk fortælling, og at Trekantområdet ligger fint på de tiltrækningsparametre, der handler om tilgængelig kvalificeret arbejdskraft til især logistik og produktionserhverv. Men også at Trekantområdet har en udfordring med at kunne tilbyde adgang til højt uddannet og højt kvalificeret arbejdskraft.

- De udenlandske virksomheder kigger sjældent til Danmark for storskala produktion, men for eksempel Research & Development aktiviteter i kombination med nicheproduktion, der kræver specialiseret viden og kompetencer. Her er Trekantområdet i konkurrence med de store universitetsbyer, hvor der er større vidensmiljøer at rekruttere fra, siger Björn Snorri Gudmundsson Bøg.

Tydelig fælles branding

Så hvad kan kommuner, virksomheder og andre aktører i Trekantområdet gøre for at gøre Trekantområdet mere attraktivt for internationale investeringer, lyder det logiske spørgsmål.

Her peger Björn Snorri Gudmundsson Bøg på, at det er vigtigt, at der er tydelighed blandt alle lokale aktører om, hvad det er, Trekantområdet tilbyder i fællesskab.

- For eksempel at man har gjort sin erhvervsstyrkeposition til en tydelig fortælling, så hele området fremstår som én funktionel erhvervsregion overfor udenlandske virksomheder, der er ligeglade med kommunegrænser. Men også at man inden for de udvalgte styrkepositioner med fordel kan fokusere ind og gøre tiltrækningsindsatsen så konkret som mulig, siger Björn Snorri Gudmundsson Bøg.

Som godt eksempel nævner han Frederikshavn, der efter at have tiltrukket den amerikanske virksomhed Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S.), som bl.a. genanvender gamle borerigge, nu bygger videre på tiltrækningsindsatsen med en række tilbud og tiltag under erhvervsbrandet ”Recycling City”.

Ræk ud og få sparring og inspiration

Sidder du nu som udenlandsk ejet virksomhedsleder i Trekantområdet og tænker, om Björn kan hjælpe din virksomhed? Ja, så er du meget velkommen til at kontakte ham og finde ud af det.

- I Invest in Denmark sparrer vi for eksempel gerne med herboende udenlandsk ejede virksomheder, som f.eks. går med tanker om at ekspandere eller indlede nye samarbejder og projekter. Jeg hører også altid gerne fra virksomheder i Trekantområdet, der kan se sig selv indgå i et samarbejde med udenlandske virksomheder, der vil etablere sig i Danmark, siger Björn Snorri Gudmundsson Bøg.

Og sidst men ikke mindst har Björn Snorri Gudmundsson Bøg aktuel viden om, hvilke brancher og forretningsudviklingstendenser, der særligt optager udenlandske investorer, der kigger til Danmark.

- Her er der måske en mulighed for virksomheder i Trekantområdet for at blive inspireret til at udvikle egen forretning og måske blive samarbejdspartner eller underleverandør, siger Björn Snorri Gudmundsson Bøg.

I næste nyhedsbrev fra Danmarks Produktionscentrum kigger vi på, hvilke brancher og trends, der særligt optager udenlandske investorer, der kigger til Danmark.