back icon
Back arrow
Cases

Succesfuld Corona-kurs: Wiggers & Klement dyrker nicherne

Med blot 2,5 år på bagen skulle man tro, at smede- og montagevirksomheden Wiggers & Klement fra Fredericia var blandt de virksomheder, der var i fare for at blive rigtigt hårdt ramt af corona-krisens konsekvenser for industrien.

Men sådan forholder det sig ikke. Nærmest tværtimod fortæller partner Lennert Klement:

– Vi har ikke trukket i nogen af panikhåndtagene: Vi har hverken sendt medarbejdere hjem eller modtaget hjælpepakker. Og selv om corona-krisen godt kan ses i vores kvartalstal, så er det på ingen måde alarmerende, siger Lennert Klement.

Forklaringen på Wiggers & Klements succesfulde kurs gennem corona-situationen skal findes i flere forskellige faktorer.

Oliebranchekunder lukkede for hanen

– Vi har valgt en forretningsmodel med forskellige nicher, som vi dyrker. Vi har opbygget en alsidig kundeportefølje og en bred specialisering blandt vores medarbejdere og et fleksibelt maskineri på vores værksted. Det har gjort, at vi hurtigt kunne justere vores forretningsfokus, da corona-nedlukningen satte ind, siger Lennert Klement.

For eksempel har Wiggers & Klement kunder i olie- og raffinaderiindustrien – en af de brancher, der blev allerhårdest ramt af nedlukningen. Den indtægtskilde lukkede helt ned i starten af nedlukningen.

– Vi kiggede i vores ordrebøger: Der var et par gode opgaver til at holde værkstedet kørende. Men derudover besluttede vi at trykke på speederen og ringe rundt til vores netværk, siger Lennert Klement.

Tre-i-en virksomhed

For ud over olie- og gasbranchen har Wiggers & Klement blandt andet kunder i datacenterindustrien, blandt biogas- og spildevandsanlæg, der typisk er andelsejede.

Virksomheden udfører både montage, fremstilling, reparation, vedligehold og service. Og laver rørinstallationer, stålkonstruktioner og står for projektledelsen.

– Vi kan agere både som en produktionsvirksomhed, en servicevirksomhed og en håndværksvirksomhed, siger Lennert Klement.

Det sidste forretningsben i Wiggers & Klement er mandskabsudlejning. Til store hovedentreprisevirksomheder eller specialprojekter, hvor virksomheden hyrer folk, de selv har efteruddannet, ind på projektkontrakter.

– Vi har som strategi, at vi samlet set skal have alle specialkompetencer inhouse, siger Lennert Klement.

For det er netop den høje specialisering og den brede kompetencepalet, der gør, at Wiggers & Klement hurtigt kan hjælpe kunder med specielle behov. For eksempel har virksomheden for nyligt haft seks mand af sted til Antwerpen for at lave foringer på et af verdens største containerskibe – en opgave der netop landede hos Wiggers & Klement fordi markedet allerede ved, at virksomheden råder over de særlige kompetencer.

Kriselæring

Coronakrisen har indtil videre lært Lennert Klement og hans to kompagnoner en hel del.

– Vi har lært, at vi både kan tage hurtige beslutninger og handle hurtigt. Og vi har fundet ud af, hvor vi er sårbare og hvor faresignalerne er. Vi er blevet bedre til at analysere, hvor vi er gode og hvor vi har behov for at få tilført ny viden og nye kompetencer, siger Lennert Klement.

Han og hans kompagnoner er enige om, at det er en god idé at nedskrive alle deres erfaringer, læringer og konklusioner fra corona-krisen.

– Det skal vi bruge, når vi gensøger og justerer vores forretningsplan. Det gør vi løbende, for vi har fra starten besluttet at arbejde strategisk med at drive og udvikle vores virksomhed, siger Lennert Klement.

FAKTA

Smede- og montagevirksomheden Wiggers & Klement blev dannet af kompagnonerne Morten Wiggers og brødrene Brian og Lennert Klement i foråret 2018.

Virksomheden startede med fire mand. Et år senere beskæftigede virksomheden 12 mand. I dag tæller virksomheden mellem 18 og 24 ansatte alt efter mængden af projektansættelser.

Under coronakrisen stillede Wiggers & Klement deres værksted og medarbejdere til rådighed, så deres smedelærlinge fra EUC Lillebælt kunne tage deres skoleophold på virksomheden, da skolen var nedlukket.

I 2019 vandt Wiggers & Klement DI Trekantområdets Lærlingepris.

www.wiggers-klement.dk