back icon
Back arrow
Cases

Talent til Danmark er en samlet national indsats

Talent til Danmark vil på nationalt plan skabe en koordineret indsats for talenttiltrækning, modtagelse og fastholdelse. Til at realisere projektet er en bred partnerkreds af Business Regions, herunder Trekantområdet Danmark, Erhvervshuse, ICS-centre, brancheorganisationer, klyngeorganisationer, fagforeninger og andre relevante aktører.

Talent til Danmark er med til at sætte Danmark på verdenskortet som en attraktiv karrieredestination og herigennem tiltrække flere udenlandske medarbejdere. Helt konkret gennemfører Talent til Danmark fem omfattende internationale, digitale tiltrækningsforløb for danske virksomheder rettet mod faglærte og højtspecialiserede kandidater i udlandet, der besidder de specifikke STEM-kompetencer, som efterspørges af virksomhederne.

Projektet vil også udvikle Talent Fellowship Programmet. Programmet har til formål at tiltrække internationale toptalenter til kandidatuddannelser inden for IT/Tech gennem et tæt samarbejde med vækstvirksomheder inden for de nationale styrkepositioner.

Gennem et nationalt strategisk initiativ vil vi skabe en sammenhængende digital brugerrejse for alle nye internationale borgere og virksomheder, ved at:

  • Nedbryde myndighedssiloer og samarbejde på tværs for at sikre den gode brugeroplevelse.
  • Skabe større forståelse for brugernes rejse på tværs af myndigheder.
  • Bruge viden til at skabe en mere brugervenlig digital offentlig sektor for målgrupperne.
  • Derudover, vil der blive udviklet informationsforløb og onboardingprogram for nye internationale borgere, med bl.a. introduktion til det danske arbejdsmarked, arbejdsformer og kultur.

SMVerne skal klædes på til udenlandsk arbejdskraft

Mange danske virksomheder er enten ikke parate eller afholder sig fra at ansætte internationale medarbejdere pga. manglende viden om muligheder for at rekruttere internationalt, samt de administrative og praktiske udfordringer i forbindelse hermed.

Derfor vil projektet arbejde på at udbrede kendskabet til mulighederne for at ansætte udenlandske medarbejdere, gennem informationskampagner, digitale informationsforløb og vejledningsmøder.

Trekantområdet som en prik på verdenskortet

Internationalt set kan det være vanskeligt at få øje på Trekantområdet isoleret set. Igennem projektet er området en del af en større national tiltrækningsindsats, som er direkte medvirkende til at tiltrække specialister inden for STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) til området.