back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Industrien i Trekantområdet forventer at innovere langt mere

Direktørerne i 160 industrivirksomheder i Trekantområdet forventer store forandringer i deres virksomheder i de kommende år.

Det viser en analyse af den industrielle konkurrencekraft i Trekantområdet, som Danish International Manufactoring Academy (DIMA) har fået udarbejdet i foråret 2021.

Det er blandt andet globale trends som bæredygtig produktion, grøn omstilling, automation, digitalisering og forsyningssikkerhed, der særligt udfordrer de mange små og mellemstore industrivirksomheder i Trekantområdet.

Det giver sig udslag i forventninger om højere innovationstempo i virksomhederne, behov for nye kompetencer, behov for viden om støttemuligheder og bedre overblik over efter- og videreuddannelsesmuligheder i Trekantområdet og testfaciliteter for ny teknologi.