back icon
Back arrow
Fakta & analyser

Danmarks Produktionscentrum: Monitor for erhverv og industri i Trekantområdet

Kommunerne i Trekantområdet Danmark samarbejder om at understøtte vores fælles styrkepositioner: industri, transport/logistik og energi/PtX – for at styrke kompetencer, innovation, grøn omstilling og konkurrencekraft i Trekantområdet.

For at kunne gribe potentialer og imødegå udfordringer er det nødvendigt med et stærkt vidensgrundlag. Denne rapport har til formål at skabe en faktabaseret grundforståelse af rammevilkårene for vores fælles styrkepositioner og danne udgangspunkt for løbende at kunne følge udviklingen inden for konkurrencekraft, kompetencer, innovation og grøn omstilling.

Rapporten for 2. kvartal 2024 indeholder bl.a. nye tal for beskæftigelsesvækst, rekrutteringsudfordringer og efterspørgslen efter grønne kompetencer i Trekantområdet. Rapporten opdateres hvert kvartal med nye data for dele af indikatorerne.