back icon
Back arrow
Nyhedsarkiv

Syv borgmestre og DI: Folketinget bør prioritere infrastruktur i Trekantområdet højt

Forfatter
Udgivet af:
Camilla Hostrup Steenholt
23. september 2020

Der skal lægges væsentlige investeringer i infrastruktur i Trekantområdet, når partierne på Christiansborg skal forhandle en længe ventet infrastrukturinvesteringsplan i det kommende Folketingsår.

Det er de syv borgmestre i Trekantområdet enige om – og det er Dansk Industri Trekantområdet enige med de syv borgmestre i.

- Trekantområdet indeholder meget kritisk infrastruktur, der er afgørende for vækst, jobskabelse, mobilitet og sammenhængskraft i hele Danmark. Vi har en motorvejsbro, som nærmer sig sin maksimale kapacitet. Motorvejsnettet i Trekantområdet udgør tilsammen Danmarks vigtigste vejkryds, der fordeler trafik ud i en stor del af landet – og en strøm af varer ud på hele det europæiske marked. Derfor er det også afgørende, at infrastrukturprojekterne i Trekantområdet kommer helt i top på den liste, som Folketingspolitikerne skal prioritere ud fra. For det gavner i sidste ende finansieringen af den velfærd, der kommer alle danskere til gode, siger formand for Trekantområdet, Jens Ejner Christensen, der også er borgmester i Vejle Kommune.

DI Trekantområdet bakker op

Det bakker Dansk Industri Trekantområdet op om:

- Efter finanskrisen var det i høj grad industrivirksomhederne i Trekantområdet, der bidrog til at producere os ud af krisen og skabe nye jobs. Nu står vi i en ny virkelighed, hvor det er afgørende, at vi som et lille land i den store verdensøkonomi har de bedste forudsætninger for at konkurrere og tiltrække arbejdskraft og investeringer. I den sammenhæng er en smidig infrastruktur altså helt afgørende. Derfor bakker vi også op om Trekantområdets infrastrukturprioriteringer, siger formand for DI Trekantområdet, Carsten Kind.

Fire vitale projekter

De syv borgmestre peger på fire vitale projekter, der er afgørende at få med i den kommende infrastrukturinvesteringsplan:

Udvidelse af E20/E45 rundt om Kolding: De strækninger, der fortsat kun er 4-sporede, er blandt de mest trafikerede i landet og har nået niveauet for kritisk trængsel. Projektet er VVM-redegjort for længst og har en intern forrentning på 13,8% - en forrentning, der er så høj, at det vil være Danmarks bedste vejinvestering.

Ny midtjysk motorvej fra Haderslev i syd til Hobro i nord. Motorvejen vil kunne betjene Vestdanmarks internationale lufthavn i Billund og aflaste Vejlefjordbroen.

Udvidelse af E45 Vejle-Skanderborg. Projektet vil gøre hele strækningen fra Skærup syd for Vejle til Aarhus 6-sporet. VVM-undersøgelsen forventes færdig i år.

En fremtidssikring af forbindelsen over Lillebælt. Trafikken over Lillebælt er i de seneste 10 år steget med 35%. Vejdirektoratet forventer kritisk trængsel på forbindelsen inden for en overskuelig årrække

Møde med syddanske MF'ere 28. september

- Der er flere idéer til nye broprojekter i spil for tiden. Men der er ikke samlet klarhed over, hvordan de forskellige broforslag vil afhjælpe trængslen på Lillebælt – dén forbindelse, der rent faktisk eksisterer i dag. Dét overblik bliver politikerne i Folketinget nødt til at skabe sig, før de eventuelt går videre med nye broforbindelser eller måske beslutter sig for en udvidelse af Lillebæltsforbindelsen. Derfor vil vi have en strategisk analyse med i forhandlingerne, siger formand for Trekantområdet, Jens Ejner Christensen.

Trekantområdets syv borgmestre har i samarbejde med DI Trekantområdet inviteret de syddansk valgte folketingspolitikere til møde på virksomheden Interacoustics i Middelfart mandag den 28. september. Her skal man blandt andet drøfte prioriteringen af infrastrukturinvesteringer i Trekantområdet.