back icon
Back arrow
Cases

Den nye Lillebæltsbro: Behov for en parallelforbindelse over Lillebælt

Den nye Lillebæltsbro er ikke blot et stykke ikonisk arkitektur og et stykke Danmarkshistorie. Den nye Lillebæltsbro binder også Danmark sammen. Både funktionelt med sin beton og asfalt, der forbinder vores landsdele og regioner, men også som et symbol på samarbejde, sammenhængskraft og visioner.

Hver dag krydser mere end 80.000 køretøjer den nye Lillebæltsbro. Trafikmængden er steget jævnt i de senere år og der opstår oftere trængsel, kø og trafiknedbrud ved spidsbelastningsperioder og færdselsuheld.

Det går ud over fremkommelighed, sikkerhed, erhvervsudvikling og vækst. I de kommende 10 år vurderer Vejdirektoratet, at trafikmængden på de danske motorveje, og dermed også E20 og den nye Lillebæltsbro, vil stige med gennemsnitligt 1,5 procent om året. På et tidspunkt rammer vi Lillebæltsbroens kapacitetsgrænse og får dét, man kalder kritisk trængsel.

I 2019 oplevede vi en lille forsmag på, hvordan vejen hen imod kritisk trængsel opleves. Her steg trafikmængden på den ny Lillebæltsbro nemlig i en periode med 8000 ekstra køretøjer i døgnet, da den gamle Lillebæltsbro var lukket for vejtrafik på grund af renovering.

Behov for en parallelforbindelse over Lillebælt

Det kræver allerede nu rettidig omhu, hvis vi skal undgå uoverskuelige trængselsproblemer på Lillebælt om 10-15 år. Trekantområdet Danmark arbejder derfor aktivt for en tredje forbindelse over Lillebælt.

I første omgang ønsker vi, at Folketinget bevilliger midler til en samlet strategisk undersøgelse af, hvordan potentielle broprojekter som for eksempel en Als-Fyn Bro, en Kattegat Bro og en tredje Lillebæltsforbindelse kan afhjælpe den aktuelle og stigende trængselsproblematik på de eksisterende forbindelser over Lillebælt.

I følge de data, som Trekantområdet Danmark har kunnet stykke sammen, virker det tydeligt, at andre broprojekter ikke vil kunne afhjælpe trængslen på Lillebæltsforbindelsen.

I Trekantområdet er vi af den klare overbevisning, at trængselsproblemerne på Lillebælt kun kan løses på Lillebælt.

Er du journalist er du naturligvis velkommen til at indhente uddybende information og citater fra formand for Trekantområdet, Jens Ejner Christensen, tlf. 2016 3214 eller fra direktør Morten Rettig, tlf. 2117 4957.

Og mens vi utålmodigt venter på infrastrukturforhandlingerne, kan vi glæde os over, at den ikoniske nye Lillebæltsbro får en levetidsforlængende makeover i sit halvtredsindstyvende år.

Dét betyder Lillebæltsbroen for vores virksomhed

Servicevirksomheden Bodycote laver hærdning og levetidsforlængelse af vitale metaldele for 1500 kunder i Danmark, Nordtyskland og Sydsverige. Med en flåde på 9 lastbiler kører virksomheden ud til kunderne og afhenter metaldele til hærdning og afleverer hærdede emner. De vitale metaldele er ofte det sidste ”missing link”, der skal til for at Bodycotes kunder kan afslutte projekter eller genoptage produktionen. Derfor er kvalitet og hurtig levering til tiden helt afgørende for Bodycotes kunder – og dermed også for Bodycote. Det er derfor, at virksomheden har valgt at placere sig centralt i Danmark – nærmere bestemt i Ejby på Fyn med den fynske motorvejs afkørsel 56 som umiddelbar nabo.

Det er det alfa og omega for os, at vi har uhindret adgang til hurtig og effektiv infrastruktur ud i Norden og Tyskland. Det skal Lillebæltsbroen gerne kunne blive ved med at give os.
Direktør for Bodycote, Jesper Rasmussen.

25.000 pendlere krydser hver dag Lillebælt

Den nye Lillebæltsbro har ikke blot bundet landet sammen. Den har også skabt et sammenhængende arbejdsmarked tværs over Lillebælt og gjort Trekantområdet til et vækstlokomotiv. Hver dag tager 25.000 arbejdstagere afsted fra deres hjem og krydser broen for at komme på arbejde på den anden side af Lillebælt.