back icon
Back arrow
Nyhedsarkiv

Minister: Trængsel i Trekantområdet skal mindskes

Forfatter
Udgivet af:
Camilla Hostrup Steenholt
21. september 2018

Borgmestrene i Trekantområdet har nu fået Transportministerens ord på, at den stigende trængsel i Trekantområdet skal løses inden en eventuel Kattegatforbindelse. Det er et løfte, som borgmestrene har i sinde at holde ministeren op på.

Tidligere på måneden sendte de syv borgmestre i Trekantområdet en fælles henvendelse til transportminister Ole Birk Olsen, hvor de udtrykte bekymring for, at den seneste tids fokus på Kattegatforbindelsen kommer til at gå ud over en løsning af de eksisterende, akutte trafikale problemer i Trekantområdet.

Ifølge det netop indgåede svar fra Transportministeren, har borgmestrene dog ingen grund til bekymring. Det glæder Vejles borgmester Jens Ejner Christensen, der også er formand for Trekantområdet Danmark:

- Vi er glade for, at trafikministeren har givet udtryk for, at han har en løsning af de trafikale udfordringer i Trekantområdet øverst på sin prioritetsliste. Og det er en prioritering, vi vil holde ministeren op på. For Trekantområdet er et vigtigt trafikalt knudepunkt – ikke bare for os, men for hele landet. Derfor er det vigtigt, at de akutte trafikale problemer her bliver løst før en Kattegatforbindelse, siger han.

I brevet peger borgmestrene på 3 konkrete projekter, som de mener har afgørende betydning for områdets infrastruktur og dermed også erhvervslivet nemlig udbygning af motorvejen rundt om Kolding, anlæg af en ny midtjysk motorvej samt anlæg af en parallelforbindelse over Lillebælt.

Hvor Ole Birk Olesen ikke lægger skjul på, at især udbygningen rundt om Kolding og den midtjyske motorvej topper på regeringens prioritetsliste, er han dog lidt mere tilbageholdende med løfterne, når det kommer til en løsning på den stigende trafik på Lillebæltsbroen. Ministeren finder det ”hensigtsmæssigt at gennemføre opdaterede trafikberegninger af en parallel-forbindelse”. Den tilbageholdenhed vækker undren i Trekantområdet.

- Vejdirektoratets nyeste vurdering er, at trængslen over Lillebælt vil være kritisk inden 2030. Det er altså nu, der skal handles, hvis vi skal undgå at havne i en uholdbar situation. Vi håber derfor, at Transportministerens udmelding betyder, at vi hurtigst mulig kan igangsætte en VVM for projektet, så parallelforbindelsen kan være færdig umiddelbart efter 2025, siger Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart og næstformand i Trekantområdet Danmark.