back icon
Back arrow
Nyhedsarkiv

Virksomheder investerer milliarder i produktion af grøn energi i Trekantområdet

Forfatter
Udgivet af:
Camilla Hostrup Steenholt
25. maj 2021

Investeringsviljen er mere end almindeligt stor i et helt nyt offentlig-privat samarbejde om storskala-produktion af grøn energi i Trekantområdet. Samarbejdet består af 7 kommuner og foreløbig 13 virksomheder og har fået navnet Triangle Energy Alliance.

Kort fortalt vil Triangle Energy Alliance skabe et stort Power-to-X økosystem i Trekantområdet, hvor grøn el og lokal CO2 skal bruges til produktion af grøn brint og andre grønne brændstoffer, som der bliver stor efterspørgsel på. Restprodukterne er ilt og grøn overskudsvarme, der også kan sælges.

Everfuel investerer knap 2 mia. kr.

En af de partnervirksomheder, der allerede nu investerer markant i Power-to-X teknologi i Trekantområdet er brintvirksomheden Everfuel, der bygger en brintfabrik i Fredericia.

- Everfuel investerer markant i Fredericia med PtX projektet HySynergy i 3 faser. Første fase, 20 MW til 150 mio. kroner, er forventelig i drift midt 2022, mens anden fase, 300 MW, planlægges til at være i drift ultimo 2024. Her er budgettet forventeligt lidt under 2 mia. kroner. Tredje fase på 1 GW er fortsat på tegnebrættet, med en ambition om at være klar i 2030. Der er tale om en af de mest markante udbygninger af brintproduktion i Europa. Alene fase to vil kunne reducere den danske CO2-udledning svarende til næsten 5% af emissionen ved den danske landtransportsektor allerede i 2025, og på mellemlangt sigt kan den medføre en fortrængning af CO2, der svarer til 500.000 elbiler, siger CEO i Everfuel, Jacob Krogsgaard.

Formand er tidligere direktør for Vækstfonden

Det er en stor kapacitet inden for finansiering og erhvervsudvikling, der skal være med til at sikre, at Triangle Energy Alliance realiserer sine store ambitioner om at blive et europæisk kraftcenter for storskala-produktion af grøn energi inden for en kort årrække.

Det er nemlig den tidligere direktør for Vækstfonden gennem næsten 20 år, Christian Motzfeldt, der er blevet formand Triangle Energy Alliance.

- Mit succeskriterie er hurtigt at få kortlagt de mange potentielle synergigevinster, der kan udløses på kort og mellemlangt sigt i Trekantområdet og få dem drøftet i Alliancen, så de kan blive omsat i konkrete investeringsplaner blandt deltagerne i Alliancen. De første projekter kan hurtigt føre til investeringer på en god håndfuld milliarder kroner, så vi kan få accelereret den grønne omstilling og skabt sund erhvervsudvikling og mange nye job. Det har vi helt unikke forudsætninger for at lykkes med i Trekantområdet, siger bestyrelsesformand Christian Motzfeldt.

Unik infrastruktur til produktion og distribution

Han fremhæver, at der i Trekantområdet er mange stærke energivirksomheder og en unik infrastruktur til at bygge storskala-produktion af grøn energi.

- Trekantområdet er et trafikalt knudepunkt i Danmark, hvor rigtig meget tung trafik kommer igennem hver dag. I Taulov er 22 af verdens 30 største logistikvirksomheder til stede, der alle er interesserede i at anvende flere grønne drivmidler. Vi er Danmarks førende produktionsområde med i alt 37.000 industriarbejdspladser, der også efterspørger mere grøn energi. Vi har et stort raffinaderi, der producerer omkring halvdelen af alle drivmidler til dansk transport. De har sat sig for at investere solidt i grøn omstilling af brændstoffer, så den kapacitet, der i dag bruges på forarbejdning af gas og olie fra Nordsøen, kan bruges på den grønne energi. Vi har en havn, der er er bygget til udskibning af brændstoffer, vi har nogle af landets førende virksomheder inden for brintproduktion og elektrolyseudstyr, nemlig Everfuel og Green Hydrogen Systems. Vi kan få adgang til grønt kulstof fra Nature Energys biogasproduktion i Trekantområdet og vi har Ørsteds store kraftvarmeværk i Skærbæk, hvorfra vi også kan hente grønt kulstof, som i fremtiden kan blive en knap ressource, vi skal udnytte klogt, siger Christian Motzfeldt.

Stor interesse fra Ørsted

Hos energigiganten Ørsted, der også er partner i projektet, er interessen stor:

- Vi ser med stor interesse på partnerskabet, Triangle Energy Alliance, da det har potentiale til at levere en væsentlig mængde af fremtidens grønne brændstoffer i Danmark. Det kræver CO2 fra bæredygtige biogene kilder at producere nogle af brændstofferne, og med vores flisfyrede kraftvarmeværk placeret i Trekantområdet er det oplagt, at vi undersøger mulighederne for at fange CO2’en fra værket og i dette tilfælde bruge det til at producere grønne brændstoffer i et Power-to-X-anlæg, siger Ole Thomsen, direktør for Ørsteds kraftværker.

Overskudsvarme aftages i stort fjernvarmesystem

Bestyrelsesformand Christian Motzfeldt fremhæver den unikke mulighed, som Trekantområdet har for sektorkobling mellem produktionen af grønne brændstoffer og fjernvarmesystemet:

- Trekantområdet har i kraft af TVIS et stort og sammenhængende fjernvarmesystem på tværs af fire kommuner. Det kan aftage overskudsvarme fra elektrolysen af de grønne brændstoffer. Det er meget vigtigt for at kunne få god økonomi i produktionen. I det hele taget er det helt afgørende for en konkurrencedygtig produktion af grønne brændstoffer og grøn omstilling, at man har mulighed for at høste gevinster fra sektorkoblinger mellem industri, landbrug, energi, kraftvarme og transport. Her er Trekantområdet unikt placeret og udrustet til at høste store synergigevinster. Det er det, vi skal arbejde med at realisere i de kommende år, siger Christian Motzfeldt.

Grønt brinteventyr med Tyskland

Han påpeger, at efterspørgslen efter grøn brint til den tyske stålindustri og kemiske industri kræver meget mere brint, end de selv kan producere i Tyskland. Men det kan vi hjælpe dem med. Fra Trekantområdet vil vi kunne skabe en betydelig eksport af grøn brint til Tyskland, hvis man opgraderer det nuværende naturgasnet, der i dag løber fra Egtved til Hamburg, siger Christian Motzfeldt.

Hurtige grønne gevinster

Næstformand for bestyrelsen for Triangle Energy Alliance, Steen Wrist, borgmester i Fredericia Kommune, glæder sig over, at projektet kan realiseres hurtigt:

- Vi har behov for hurtige gevinster i den grønne omstilling. Den gode nyhed er, at vi faktisk allerede har den nødvendige viden og teknologi til at sikre en grøn omstilling med betydelige klimagevinster. Så der er ingen grund til at vente et årti på ny teknologi og etablering af megaprojekter. I Trekantområdet vil vi kunne levere massiv, grøn omstilling på den korte bane. Virksomhederne i partnerskabet Triangle Energy Alliance kommer med mange gode ideer og stor investeringsvillighed. Den villighed og kommercielle styrke vil kommunerne i Trekantområdet bakke op med et tæt samarbejde og gode rammevilkår, siger Steen Wrist.

Bestyrelsen for Triangle Energy Alliance blev nedsat på en stiftende generalforsamling i slutningen af april. Bestyrelsens første opgave har været at ansætte en sekretariatschef, der skal stå for den daglige drift og ledelse af samarbejdet.

Her er valget faldet på Søren Schmidt Thomsen, der kommer fra en stilling som leder af Strategisk Energiplanlægning Sønderjylland. Han starter i jobbet 1. juni og får kontor i Port House i Fredericia.

Bestyrelsen

Den samlede bestyrelse for Triangle Energy Alliance udgøres af:

 • Christian Motzfeldt, formand, tidligere direktør for Vækstfonden
 • Steen Wrist, næstformand, borgmester, Fredericia Kommune
 • Jens Ejner Christensen, borgmester, Vejle Kommune
 • Jørn Pedersen, borgmester, Kolding Kommune
 • Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune
 • Ole Thomsen, Senior Vice President og Head of Bioenergy, Ørsted
 • Finn Schousboe, Business Manager, Dansk Shell
 • Sebastian Koks Andreassen, CEO, Green Hydrogen Systems
 • Jacob Krogsgaard, CEO, Everfuel

Partnere i Power-to-X Trekantområdet

 • COWI
 • Process Engineering
 • Airco Process Technology A/S
 • Nature Energy
 • Everfuel
 • Green Hydrogen Systems
 • Shell
 • Ørsted
 • Energnist
 • Billund Lufthavn
 • ADP – Fredericia Havn
 • Vattenfall
 • TVIS – Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S
 • Vejle Kommune
 • Kolding Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Billund Kommune
 • Haderslev Kommune
 • Vejen Kommune
 • Trekantområdet Danmark