back icon
Back arrow
Nyhedsarkiv

Transportordfører vil af med trængsel i Trekantområdet

Forfatter
Udgivet af:
Camilla Hostrup Steenholt
05. september 2019

Den konservative transportordfører Niels Flemming Hansen vil arbejde for, at de tiltrængte infrastrukturprojekter i Trekantområdet igen kommer med i en ny aftale. Det sagde han på et møde på Christiansborg i går.

70 procent af al trafik mellem det østlige og vestlige Danmark passerer hver dag Trekantområdet. Det samme gør 70 procent af al trafik til det sydlige udland. Allerede i dag er der betydelige trængselsproblemer i landets vigtigste vejkryds. Hvis der ikke gøres noget, vil problemerne vokse betydeligt de kommende 10 år og true trafikken mellem landsdelene og samhandlen med udlandet.

I går mødtes den konservative transportordfører Niels Flemming Hansen derfor med direktør Morten Rettig og chefkonsulent Niels Græsbøll Olesen fra Trekantområdet Danmark for at drøfte løsninger på de trafikale udfordringer. Udfordringer, som ikke er fremmede for Niels Flemming Hansen, der kommer fra Vejle.

- Jeg er meget begejstret for Trekantområdets indsats i denne sag. Jeg er transportordfører for hele Danmark og sammen med transportudvalget, skal vi se på infrastrukturprojekter i hele landet. Men der er ingen tvivl om, at vi har store udfordringer i Trekantområdet, og dem skal vi løse. I den forbindelse skal vi særligt huske at tænke aflastning af Vejlefjord når vi fastlægger linjeføring af midtjysk motorvej, for når vi udvider E45 nord for Vejle, bliver Vejlefjordbroen endnu mere belastet, end den er i dag, hvor den ofte sander til, siger Niels Flemming Hansen.

Transportordføreren er derfor enig med Trekantområdet om, at der som led i en kommende infrastrukturinvesteringsplan hurtigst muligt skal igangsættes tre anlægsprojekter, nemlig en udvidelse af motorvejen rundt om Kolding, en midtjysk motorvej – i første omgang Haderslev til Give - samt en udvidelse af E45 mellem Vejle og Skanderborg. Derudover var parterne også enige om, at der som led i infrastrukturinvesteringsplanen snarest skal laves en strategisk analyse vedrørende den trængselsproblematik, der vil opstå på Lillebælt inden for de næste ca. 10 år - herunder en parallelforbindelse som en løsning.

- Vi er rigtig glade for den forståelse, vi blev mødt af fra Niels Flemming Hansen. Den stadig stigende trængsel på vejene i Trekantområdet er til stor gene for vores borgere og virksomheder, men det påvirker faktisk hele landet, fordi Trekantområdet er et af landets vigtigste trafikale knudepunkter. Samtidig fungerer Trekantområdet som ét stort sammenhængende arbejdsmarked med massiv pendling mellem kommunerne - og over Lillebælt. Den massive lokale/regionale trafik betyder også, at trængslen i Trekantområdet kun kan løses ved at styrke infrastrukturen lokalt, siger Morten Rettig, direktør i Trekantområdet Danmark.

FAKTA:

De syv kommuner i Trekantområdet peger på 4 vigtige projekter, der skal gennemføres for at fremtidssikre Danmarks vigtigste vejkryds.

Udvidelse af E20/E45 rundt om Kolding
Allerede i dag er der kritisk trængsel på strækningen.

Midtjysk Motorvej fra Hobro til Haderslev inkl. Tværforbindelse
Trafikken på E45 på Vejlefjord steget markant hurtigere end forudsagt for få år siden, og det er nu realistisk, at niveauet for kritisk trængsel nås i løbet af 1-2 år. Det vil en midtjysk motorvej afhjælpe.

Udvidelse af E45 mellem Vejle og Skanderborg
Der forventes kritisk trængsel på strækningen senest i 2028.

Parallelforbindelse over Lillebælt
Nye beregninger fra Vejdirektoratet viser, at der senest i 2030 vil være kritisk trængsel på Lillebælt.