back icon

Trekantområdets Karrierekanon - handouts

Trekantområdets Karrierekanon er et samarbejde mellem lokale ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Samarbejdet skal styrke ungdomsuddannelsernes arbejde med elevernes uddannelses- og karrierekompetencer og samtidig øge andelen af studenter, der begynder en videregående uddannelse i eller uden for Trekantområdet og Region Syddanmark.

De 6 videregående uddannelsesinstitutioner SDU, IBA, UC SYD, UCL, Fredericia Maskinmesterskole og Kolding Designskole er gået ind i et stærkt og forpligtende samarbejde med Trekantområdet og Studievalg Danmark. Sammen med Fredericia Gymnasium, IBC, Vejle Tekniske Gymnasium og Kolding Gymnasium er der udviklet undervisningsforløb og innovative brobygningsaktiviteter, der taler ind i gymnasiernes kernefaglighed og præsenterer unge for studieliv og ungdomsliv i Trekantområdet. Nogle af aktiviteterne udvikles af uddannelsesinstitutionerne, andre af gymnasieeleverne selv. Samtidigt arbejder institutionernes ledelse med forankring af bl.a. undervisningsforløb og innovative brobygningstilbud ved at lave systematiske handleplaner for elevernes uddannelses- og karrierekompetencer.

På denne side kan du finde beskrivelser af undervisningsforløb, innovativ brobygning, handleplaner og information om de videregående uddannelsesinstitutioner.