Vi er landets
mest ambitiøse
business region

Trekantområdet er landets ældste business region. Samarbejdet trækker historiske tråde tilbage til 1960’erne, mens et mere formaliseret samarbejde har eksisteret siden 1994.

I sin nuværende form blev Trekantområdet Danmark stiftet i forbindelse med kommunalreformen i 2007, og i januar 2016 blev det udvidet med Haderslev Kommune, så det i dag tæller de 7 kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Bestyrelsen består af borgmestrene fra de samarbejdende kommuner. Det sikrer, at samarbejdet har høj politisk prioritet i alle syv kommuner.

Samarbejdet i Trekantområdet Danmark ledes i det daglige af et sekretariat – med den klare mission at understøtte væksten i Trekantområdet ved at fremme sammenhængskraft, samarbejde og synlighed.

Visionen er at styrke området som Vestdanmarks vigtigste vækstcenter og Danmarks produktionscentrum. Samarbejdet har derfor især fokus på indsatser inden for produktion, entreprenørskab og kultur. Hidtil er der blandt andet skabt følgende resultater:

  • et tæt samarbejde mellem uddannelser, jobcentre, erhvervsserviceenheder, produktionsvirksomheder og arbejdsmarkedets parter
  • et tæt samarbejde om rekruttering og opkvalificering mellem jobcentrenes virksomhedsservice
  • fælles planstrategi og kommuneplaner
  • fælles iværksættervejledning
  • landets højeste andel af elever, der undervises i entreprenørskab som resultat af et samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser
  • en årlig festuge med mere end 350 arrangementer på tværs af kommunerne

Området i tal

Neden for finder du en række tal og statistikker, der er med til at tegne et billede af Trekantområdet.


Vidensbrief


Vores bestyrelse

Trekantområdet Danmark er ledet af en bestyrelse bestående af borgmestrene fra vores 7 medlemskommuner.

Se bestyrelsen
Vi er en
dynamisk og
innovativ byregion

Trekantområdets syv kommuner Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle samarbejder om at blive det vigtigste vækstcenter i Vestdanmark. Trekantområdet er en dynamisk og innovativ byregion, der på grundlag af et tæt samarbejde om vækst og erhvervsudvikling skal stå stærkt både nationalt og internationalt.

Når vi i Trekantområdet arbejder sammen om en fælles planstrategi og kommuneplan, er det for at udnytte de 7 kommuners styrker og kvaliteter for på denne måde i fællesskab at skabe flere udviklingsmuligheder, end kommunerne har hver for sig. Ligesom mange af de udfordringer, som vi står over for, kun kan løses i fællesskab.

Her på siden har vi samlet Trekantområdets fælles planer og strategier, som du kan printe direkte fra hjemmesiden eller downloade som PDF.

Planerne kan også findes på de 7 kommuner hjemmesider. Her er planerne suppleret med lokale forhold der gør sig gældende for de enkelte kommuner.

Dokumenter

Strategi for vækst og attraktivitet

Download som PDF

Strategi for vækst og attraktivitet - baggrund og indsatsområder

Download som PDF

Fælles kommuneplan 2017-2029

Download som PDF

Kommuneplaner

Mød kommunerne

Vi udvikler
fremtidens
kulturliv

Det kulturpolitiske samarbejde i Trekantområdet bygger på Kulturmetropolstrategien fra 2014, som er et pejlemærke for, hvordan vi ønsker at udvikle kulturlivet i Trekantområdet. Vi er sikre på, at et godt kulturliv er med til at gøre området til et attraktivt sted at bo og leve.

Fundamentet for kulturmetropolen er de syv kommuners kulturliv, men først når vi formår at binde kulturlivet sammen, kan vi udvikle kulturmetropolen. Gennem kulturaftalen samler vi kræfterne i kulturregionen og skaber synergier mellem kulturlivets aktører og brugere på tværs af kommunegrænser. Kulturaftalen giver os mulighed for at udvikle tværgående initiativer, der ellers ikke ville opstå, og i fællesskab løfte ambitionen om at udvikle en kulturmetropol.

Vores vision for fremtidens kulturmetropol

  • Borgerne deltager aktivt i kulturlivet på tværs af kommunegrænserne.
  • De kulturelle aktører har et fælles perspektiv på kulturlivet og arbejder aktivt for at udvikle området i fællesskab.
  • Trekantområdet er kendt for kulturelt entreprenørskab.
  • Trekantområdet har et styrket image på kulturområdet

Begrebet kulturmetropol står som et fælles billede for, hvad områdets kommuner kan skabe i fællesskab, når vi tænker og agerer som storbyregion. Metropolen skal indbefatte en høj andel af aktive kulturbrugere, mangfoldige netværk, høj intensitet i mængden af kulturtilbud og innovative fællesskaber. Vi skal derfor fremme udviklingen af en kritisk masse af aktive kulturbrugere og samtidig støtte op om et varieret, kulturelt økosystem med mangfoldige netværk og et stærkt vækstlag, der tilsammen danner en kulturmetropol.

STØTTE TIL KULTURPROJEKTER 2020


Trekantområdets Kulturtalenter – akademi for kulturaktører

Trekantområdets syv kommuner arbejder alle med talentudvikling inden for kultur. Vi er i fællesskab optaget af, hvordan der kan skabes miljøer, hvor unge kan udvikle deres talenter inden for kunst og kultur – hvordan vi kan skabe scener for Trekantområdets kulturtalenter.

I 2020 sammensætter vi derfor et akademi for kulturaktører, der arbejder med talentudvikling. Sammen skal vi blive klogere på, hvordan vi kan sikre fælles tilbud om kulturtalentmiljøer, der giver værdi både til fælleskabet og til individet. Vi støtter 5-7 udviklingsprojekter, der hver især arbejder med talentudvikling. Projektholderne bag udviklingsprojekterne samles i et fælles ”Akademi” tre gange i 2020, og gennem erfaringsudveksling og inspiration finder vi frem til nye fælles indsigter, og ideer til hvordan der kan arbejdes med kulturtalentmiljøer i Trekantområdet.

Ansøgningsfristen er forlænget til 1. maj 2020.

Læs mere her.


Ansøgning om midler


Når du får støtte

Ved projekter med over et års varighed indsendes
> årlig status på projektet

Senest tre måneder efter projektets afslutning skal du indsende
> slutevaluering

Husk at vedhæfte et regnskab
> download regnskabsskema

Download kulturaftalen