back icon
Back arrow
Samarbejder & Initiativer

Et stærkt samarbejde om erhvervsudvikling

Trekantområdet har i mange årtier været Danmarks måske stærkeste erhvervsområde. Stærke produktionserhverv, en god infrastruktur og en central beliggenhed samt ikke mindst et attraktivt erhvervsklima betyder, at Trekantområdet har Danmarks højeste vækstrater og bedste vækstimage.

Trekantområdet har fra 2008 til 2018 haft en større vækst i BNP end nogen anden region i Danmark. Det er der mange gode grunde til - én af dem er den fælles politiske vilje og evnen til at samarbejde om vækst og erhvervsudvikling.

Erhvervssammensætningen i Trekantområdet er karakteriseret af mange specialiserede, højproduktive og internationaliserede industrivirksomheder - med tilsammen mere end 37.000 job. Derudover er transport- og logistikbranchen stærk i Trekantområdet – med 14.000 job.

Det er styrker, vi naturligvis dyrker og videreudvikler i fællesskab i Trekantområdet.

Fælles vision

"Trekantområdet er Danmarks mest attraktive business region. Vi har en ubestridt position som Danmarks Produktionscentrum med stor international konkurrencekraft gennem fortsat fokus på innovation, design og teknologi."

Vi arbejder tæt sammen om at skabe de bedste rammer for vækst med god erhvervsservice, hurtig sagsbehandling, effektiv infrastruktur og høj mobilitet samt et stærkt og fleksibelt arbejdsmarked.

I Trekantområdet har vi et stærkt fælles fokus på at udbygge vores erhvervsmæssige styrkepositioner. Det gælder i særdeleshed industrien og transport- og logistikbranchen.

Derudover samarbejder vi om at styrke Trekantområdets internationale attraktivitet gennem eksportfremme og international investeringsfremme.

Vi er optagede af at sikre stærkere innovation og teknologisk udvikling i erhvervslivet – blandt andet gennem tætte samarbejder med videns- og uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet.