back icon
Back arrow
Vækst & Muligheder

Danmarks transport- og logistikcentrum

Trekantområdet har i kraft af sin beliggenhed og robuste infrastruktur alle forudsætninger for at være det naturlige centrum for transport og logistik i Danmark. Derfor har en lang række transport- og logistikvirksomheder placeret sig i Trekantområdet for at kunne betjene hele Danmark fra én lokalitet.

Trekantområdet er Danmarks trafikale knudepunkt. Her mødes landets øst-vestlige motorvejsakse E20 med den helt vitale nord-syd motorvej E45, der forbinder Danmark med resten af Europa. Kombineret med jernbanespor, der mødes fra alle himmelhjørner, store erhvervshavne, Danmarks næststørste internationale lufthavn og intermodale terminaler har Trekantområdet derfor en ubestridt position som Danmarks transport- og logistikcentrum.

14.000 job i transport og logistik

Transport- og logistikbranchen er en markant erhvervsmæssig styrkeposition i Trekantområdet. En lang række transport- og logistikvirksomheder har placeret sig her - i et tæt samspil med den store koncentration af industrivirksomheder med stort behov for godstransport. Samlet er der mere end 14.000 job i transport- og logistikbranchen i Trekantområdet.

Beliggenhed er afgørende

For virksomheden, Otto Schachner i Taulov, er logistikken et helt centralt element.

Fremtidssikring af infrastrukturen

I Trekantområdet samarbejder vi om at styrke den trafikale infrastruktur. så vi kan fastholde og styrke vores position som Danmarks transport- og logistikcentrum. Vi har et skarpt fokus på interessevaretagelse overfor folketinget og regeringen - for at sikre de nødvendige statslige investeringer i Danmarks vigtigste vejkryds.

Et smidigt og velfungerende motorvejsnet i Trekantområdet er nemlig af afgørende betydning for væksten og sammenhængskraften i hele Danmark.

Stærke samarbejder

Vi samarbejder ikke kun om tiltrækning af statslige investeringer til infrastrukturen i Trekantområdet. I 2021 sætter vi fokus på transport- og logistikbranchen med den klare ambition at styrke væksten og erhvervsudviklingen yderligere. I en tæt fælles dialog med virksomhederne i Trekantområdet sætter vi spot på ikke mindst arbejdskraft og kompetencer, innovationskraft og grøn omstilling.

En af ambitionerne er, at Trekantområdet skal nemlig være et fyrtårn for grøn omstilling og bæredygtig vækst inden for energi og transport i form af en europæisk hub for grønne brændstoffer. Omdrejningspunktet er opbygningen af Power-to-X faciliteter i industriel skala. Power-to-X - så grøn el i storskala kan omdannes til brint – og herefter kan videreforarbejdes til flydende grønne brændsler.