back icon
Back arrow
Samarbejder & Initiativer

Kernen i samarbejdet: Fælles strategi, planer og interesser

Trekantområdet Danmark er Danmarks stærkeste og ældste business region: Vi er et politisk forpligtende samarbejde mellem syv kommuner, der er tæt forbundne og som derfor naturligt har fælles interesser. Sammen vil vi styrke væksten og attraktiviteten i Trekantområdet.

Gennem mere end 25 år har vi opbygget en stærk tradition for at samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Vi samarbejder på mange niveauer og om mange ting. Men grundlaget for vores samarbejde er strategier, planer og interesser, der er fælles for alle kommuner – og som vi derfor også løfter bedst og mest effektivt i fællesskab.

Vi styrker Trekantområdets vækst og attraktivitet

Vores samarbejde er kendetegnet af, at vi har en årelang politisk samarbejdskultur med faste samarbejdsstrukturer med en stærk kobling til de kommunale forvaltninger – både på det strategiske og det operative niveau. Kernen i Trekantområdet Danmark er samarbejdet mellem de syv kommuner - men styrken i samarbejdet er ikke mindst et resultat af samspillet med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, kulturaktører og mange andre gode kræfter. Alt sammen understøttet af et dedikeret sekretariat, der kan løfte fælles opgaver og supportere samarbejdet.

Derfor samarbejder vi

Men hvorfor overhovedet samarbejde tværkommunalt om dette formål? Det gør vi naturligvis, fordi kommunerne tilsammen har flere ressourcer og kan komplementere hinandens styrker. Samarbejdet betyder, at kommunerne kan udvikle og tilbyde en mere mangfoldig samlet palet af tilbud og services til virksomheder og borgere.

Vi samarbejder for at understøtte væksten i Trekantområdet, og vi er meget bevidste om, at nye arbejdspladser i én kommune smitter positivt af på de øvrige kommuner i hele Trekantområdet. Blandt andet fordi vi er tæt forbundet som én funktionel byregion og ét funktionelt arbejdsmarked, hvor indbyggerne ser stort på kommunegrænser, når det handler om bosætning, arbejde, indkøb, kulturforbrug og naturoplevelser.

Sammen om strategi, planer og interesser

Samarbejdet i Trekantområdet tager sit afsæt i den fælles kerne, der definerer, hvilke områder de 7 kommuner samarbejder om i regi af Trekantområdet Danmark.

De syv kommuner har siden 2004 haft en fælles kommuneplan, der sikrer gode rammer for bosætning, erhvervsudvikling og beskyttelse af natur og landskaber i hele Trekantområdet.

Vi samarbejder også om at varetage fælles interesser, for eksempel om at fremtidssikre infrastrukturen.