back icon
Back arrow
Arbejdsmarked og uddannelse

Projekter der gør en forskel for industrien i Trekantområdet

Samarbejdet i Trekantområdet er først og fremmest båret af den fælle vilje til at skabe de bedst mulige rammer for vækst og attraktivitet. Fundamentet for samarbejdet er derfor, at vi mobiliserer ressourcer og kompetencer hos alle de relevante aktører. Det betyder, at samarbejdet grundlæggende fungerer uden ekstern finansiering - fordi alle parter selv vurderer, at det er værdiskabende at investere ressourcer i samarbejdet.

Vi er derfor ikke afhængige af projekter som en platform for vores samarbejde. Projekter er for os først og fremmest en ramme for innovation og afprøvning af nye tilgange. Og vi er fra start til slut optagede af, hvordan vi kan forankre gode metoder, erfaringer og resultater i den efterfølgende hverdag. Så vores samarbejde er beriget og stærkere, efter vi afslutter et projekt.

Særligt på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet arbejder vi med projekter som en måde at udvikle nye metoder, der kan styrke kompetenceforsyningen til erhvervslivet på kort og langt sigt. Det handler både om at styrke uddannelserne, fremme optaget på studierne og tiltrække medarbejdere til virksomhederne.

Trekantområdets Karrierekanon

(1. august 2022 - 31. juli 2025)

Trekantområdets Karrierekanon er et samarbejde mellem lokale ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Samarbejdet skal styrke ungdomsuddannelsernes arbejde med elevernes studie- og karriereperspektiv og samtidig gerne øge andelen af studenter, der begynder en videregående uddannelse, meget gerne uddannelser, der ligger i Trekantområdet og Region Syddanmark.

Projektindhold:

  • De 6 videregående uddannelsesinstitutioner SDU, IBA, UCSYD, UCL, Fredericia Maskinmesterskole og Kolding Designskole er gået ind i et stærkt og forpligtende samarbejde med Trekantområdet og Studievalg Danmark.
  • Sammen med Fredericia Gymnasium og HF, IBC og Vejle Tekniske Gymnasium skal der udvikles undervisningsforløb og brobygningsaktiviteter, der taler ind i gymnasiernes kernefaglighed og præsenterer unge for studieliv og ungdomsliv i Trekantområdet.
  • Fra 2024 inviteres yderlige 6 STX, HF, HHX og HTX med i projektet, til at teste de udviklede undervisningsforløb og tilbud.
  • Samtidig med de mange aktiviteter for unge, er der aktiviteter for lærerne, så de får et bedre kendskab til de videregående uddannelser og forskningsmiljøer. Lærere på gymnasierne primært er uddannet udenfor Trekantområdet og kender ikke de lokale uddannelser og studiemiljø.
  • Der etableres ligeledes et ungeråd, hvor unge kan lave aktiviteter for unge omkring uddannelse og studieliv.

Projektet støttes af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Kontakt: Louise Willie (lowil@trekantomraadet.dk eller 2480 5780), hvis du gerne vil vide mere.