back icon
Back arrow
Arbejdsmarked og uddannelse

Projekter der gør en forskel for industrien i Trekantområdet

Samarbejdet i Trekantområdet er først og fremmest båret af den fælle vilje til at skabe de bedst mulige rammer for vækst og attraktivitet. Fundamentet for samarbejdet er derfor, at vi mobiliserer ressourcer og kompetencer hos alle de relevante aktører. Det betyder, at samarbejdet grundlæggende fungerer uden ekstern finansiering - fordi alle parter selv vurderer, at det er værdiskabende at investere ressourcer i samarbejdet.

Vi er derfor ikke afhængige af projekter som en platform for vores samarbejde. Projekter er for os først og fremmest en ramme for innovation og afprøvning af nye tilgange. Og vi er fra start til slut optagede af, hvordan vi kan forankre gode metoder, erfaringer og resultater i den efterfølgende hverdag. Så vores samarbejde er beriget og stærkere, efter vi afslutter et projekt.

Særligt på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet arbejder vi med projekter som en måde at udvikle nye metoder, der kan styrke kompetenceforsyningen til erhvervslivet på kort og langt sigt. Det handler både om at styrke uddannelserne, fremme optaget på studierne og tiltrække medarbejdere til virksomhederne.

Kvalificeret arbejdskraft​ til Fyrtårn Syd: Kompetencer​

Kvalificeret arbejdskraft​ til Fyrtårn Syd: Uddannelse

(1. juli 2023 – 30. juni 2026)

Omstillingen af det danske samfund fra fossile energikilder til grøn energi kræver arbejdskraft. Det kræver en bevægelse fra det, vi kender i dag, til det, som bliver fremtiden lige om lidt.

Vi vil bidrage til at løse verdens klimaudfordringer og gøre det muligt at leve et godt liv ved at skabe nye grønne energiløsninger. Vi sætter Sydjyllands unikke styrkepositioner i spil og bygger oven på fordi det giver mening at gøre mere af det, vi ved virker. Nemlig at koble sektorer i bogstavelig forstand, men også i unikke samarbejder, der nedbryder siloer og skaber innovative løsninger på kendte problemer.

En del af løsningen er at skaffe den nødvendige arbejdskraft. En arbejdskraft med kompetencer til grønne omstilling. De to projekter sætter ind med løsninger og er med til at ændre uddannelser, sikre international rekruttering af specialister, gennemføre uddannelsesforløb, øge optaget på erhvervsuddannelser, give HR-sparringer og sætte skub i efter- og videreuddannelse.

Videns- og projekthuset work-live-stay er overordnet ansvarlig for projekterne, der løber fra juli 2023 til juni 2026.

Kontakt: Pernille Holmskov (pernh@trekantomraadet.dk eller 21347994), hvis du gerne vil vide mere.