back icon
Back arrow
Arbejdsmarked og uddannelse

Projekter der gør en forskel for industrien i Trekantområdet

Samarbejdet i Trekantområdet er først og fremmest båret af den fælle vilje til at skabe de bedst mulige rammer for vækst og attraktivitet. Fundamentet for samarbejdet er derfor, at vi mobiliserer ressourcer og kompetencer hos alle de relevante aktører. Det betyder, at samarbejdet grundlæggende fungerer uden ekstern finansiering - fordi alle parter selv vurderer, at det er værdiskabende at investere ressourcer i samarbejdet.

Vi er derfor ikke afhængige af projekter som en platform for vores samarbejde. Projekter er for os først og fremmest en ramme for innovation og afprøvning af nye tilgange. Og vi er fra start til slut optagede af, hvordan vi kan forankre gode metoder, erfaringer og resultater i den efterfølgende hverdag. Så vores samarbejde er beriget og stærkere, efter vi afslutter et projekt.

Særligt på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet arbejder vi med projekter som en måde at udvikle nye metoder, der kan styrke kompetenceforsyningen til erhvervslivet på kort og langt sigt. Det handler både om at styrke uddannelserne, fremme optaget på studierne og tiltrække medarbejdere til virksomhederne.