Kulturregion Trekantområdets åbne puljer 2023-2024

Ansøgningsfristen til de åbne puljer er overskredet. Der kan ikke søges om støtte fra Kulturregion Trekantområdet i 2024.

Information om puljer

Kulturregion Trekantområdet udbød i efteråret 2023 tre puljer med en samlet sum på 5 millioner kroner til udviklingen af kulturlivet i Trekantområdet. Der blev ydet støtte til en række et-årige udviklingsprojekter.

 • Pulje 1 - Kulturlivets udvikling
 • Pulje 2 - Udvikling af ungekulturen
 • Pulje 3 - Kulturelle samarbejder og arrangementer

Pulje 1: Kulturlivets udvikling

Kulturlivet i Trekantområdet er båret af stærke kulturaktører – både kulturinstitutioner, foreninger, frivillige m.m. Der stilles store krav til kulturaktørernes evne til at udvikle kulturtilbud i forhold til mange forskellige dagsordener og udfordringer som f.eks. at nå nye målgrupper, at arbejde bæredygtigt, at tænke forretningsorienteret, at styrke frivilligheden og meget mere.

Fælles for de store udfordringer er, at de ofte løses endnu bedre i fællesskab – når vi eksperimenterer og lærer af hinanden på tværs af forskellige organisationer og aktører. Hvis vi kan få læring og inspiration til at sprede sig som ringe i vandet, kan vi opbygge nye kompetencer på tværs af kulturlivet i Trekantområdet.

Kulturregion Trekantområdet ønsker med denne pulje at understøtte det tværgående samarbejde om kulturlivets udfordringer. Gennem en række et-årige udviklingsprojekter vil vi give en saltvandsindsprøjtning til kulturlivet, og vi har samtidig fokus på, hvordan erfaringerne fra projekterne kan forankres efterfølgende.

Kriterier for Pulje 1

Vi lægger særlig vægt på at støtte udviklingsprojekter, der lever op til et eller flere af disse kriterier:

 • griber fat i aktuelle udfordringer for udviklingen af kulturlivet og afprøver nye ideer.
 • kan være med til at udvikle kulturaktørernes kompetencer.
 • har potentiale til at generere ny viden til gavn for mange kulturaktører.
 • styrker samarbejdet mellem flere kulturaktører – gerne på tværs af kommunegrænser.
 • har konkrete ideer til, hvordan projektets løsninger/viden kan forankres og skabe værdi efter projektets udløb.

Pulje 2: Udvikling af ungekulturen

Alle kommuner i Trekantområdet er optagede af, hvordan gør vi det attraktivt for unge mennesker at bo og uddanne sig i vores område.

I Kulturregion Trekantområdet har vi valgt at sætte spot på ungekultur som en af vejene til at skabe oplevelser, udvikling og fællesskaber for unge. Ungekultur handler i denne sammenhæng både om de unge kulturskabere, det unge kulturpublikum og mere generelt om unges samfundsengagement og aktive deltagelse.

Sammen med ungekulturaktører fra flere kommuner har vi skabt Trekantområdets Akademi for Ungekultur, hvor vi i de kommende år sætter skub i en række initiativer, der tilsammen skal gøre aktører og kommuner klogere på ungekultur. Akademiet skal understøtte en positiv forandring i udviklingen af ungekultur i Trekantområdets syv kommuner. Som en del af akademiets aktiviteter støtter vi konkrete udviklingsprojekter.

Kriterier for Pulje 2

Vi lægger særlig vægt på at støtte udviklingsprojekter, der lever op til et eller flere af disse kriterier:

 • øger viden og data om udfordringer og muligheder på ungekulturområdet.
 • giver oplevelser, erfaringer og nye kompetencer til unge kulturaktører.
 • giver viden til udviklingen af fremtidige initiativer i kommunerne.
 • styrker netværket mellem ungekulturaktører på tværs af Trekantområdet – og med aktører i hele Danmark.
 • har konkrete ideer til, hvordan projektets løsninger/viden kan forankres og skabe værdi efter projektets udløb.

Pulje 3: Kulturelle samarbejder og arrangementer (primært med relation til festugen)

Kulturregion Trekantområdet har gennem 10 år udviklet en fælles festuge med mange forskellige kulturelle begivenheder. Der er opbygget mange gode samarbejder og arrangementer gennem årene. Det er nu besluttet, at den planlagte festuge i 2023 bliver den sidste. Derfor vil vi i 2024 støtte udvalgte lokale og tværgående kulturevents i deres overgang fra festugen til andre sammenhænge og finansieringsmuligheder.

Såfremt der er økonomisk mulighed for det, vil det være muligt også at yde støtte til nye samarbejdsprojekter på tværs af kommunegrænser, men det er et krav, at det kan sandsynliggøres, at samarbejdet kan forankres/videreføres i andre sammenhænge efterfølgende.

Kriterier for Pulje 3

Vi lægger særlig vægt på at støtte udviklingsprojekter, der lever op til en eller flere af følgende kriterier:

 • oprindeligt er udviklet specifikt til - og som en væsentlig del af - festugen.
 • har ambitioner for fremtidig udvikling og potentiale til at leve videre i andre sammenhænge og finansieringsmuligheder.
 • styrker samarbejdet mellem kulturaktører på tværs af kommunegrænser
 • har konkrete ideer til, hvordan projektets løsninger/viden kan forankres og skabe værdi efter projektets udløb.

Guide til støttede projekter

Projekterne skal afvikles inden for perioden 1. oktober 2023 – 31. oktober 2024. Der kan ikke søges om projektforlængelse, og tilsagnet bortfalder derfor, hvis projektet ikke gennemføres indenfor perioden. Regnskab og evaluering fra tilskudsmodtagere har frist den 1. december 2024. Der kan ikke dispenseres for dette krav.