back icon
Back arrow
Bosætning, kultur og events

Tre nye puljer i kulturregionen

Kulturregion Trekantområdets åbne puljer 2023-2024

Kulturregion Trekantområdet udbyder i efteråret 2023 tre puljer med en samlet sum på 5 millioner kroner til udviklingen af kulturlivet i Trekantområdet. Der ydes støtte til et-årige udviklingsprojekter. Hver pulje har sit eget formål og kriterier dit projekt skal leve op til.

Puljerne er:

 • Pulje 1 - Kulturlivets udvikling
 • Pulje 2 - Udvikling af ungekulturen
 • Pulje 3 - Kulturelle samarbejder og arrangementer

Du kan læse mere om de tre puljer herunder.

Pulje 1: Kulturlivets udvikling

Kulturlivet i Trekantområdet er båret af stærke kulturaktører – både kulturinstitutioner, foreninger, frivillige m.m. Der stilles store krav til kulturaktørernes evne til at udvikle kulturtilbud i forhold til mange forskellige dagsordener og udfordringer som f.eks. at nå nye målgrupper, at arbejde bæredygtigt, at tænke forretningsorienteret, at styrke frivilligheden og meget mere.

Fælles for de store udfordringer er, at de ofte løses endnu bedre i fællesskab – når vi eksperimenterer og lærer af hinanden på tværs af forskellige organisationer og aktører. Hvis vi kan få læring og inspiration til at sprede sig som ringe i vandet, kan vi opbygge nye kompetencer på tværs af kulturlivet i Trekantområdet.

Kulturregion Trekantområdet ønsker med denne pulje at understøtte det tværgående samarbejde om kulturlivets udfordringer. Gennem en række et-årige udviklingsprojekter vil vi give en saltvandsindsprøjtning til kulturlivet, og vi har samtidig fokus på, hvordan erfaringerne fra projekterne kan forankres efterfølgende.

Kriterier for Pulje 1

Vi lægger særlig vægt på at støtte udviklingsprojekter, der lever op til et eller flere af disse kriterier:

 • griber fat i aktuelle udfordringer for udviklingen af kulturlivet og afprøver nye ideer.
 • kan være med til at udvikle kulturaktørernes kompetencer.
 • har potentiale til at generere ny viden til gavn for mange kulturaktører.
 • styrker samarbejdet mellem flere kulturaktører – gerne på tværs af kommunegrænser.
 • har konkrete ideer til, hvordan projektets løsninger/viden kan forankres og skabe værdi efter projektets udløb.

Pulje 2: Udvikling af ungekulturen

Alle kommuner i Trekantområdet er optagede af, hvordan gør vi det attraktivt for unge mennesker at bo og uddanne sig i vores område.

I Kulturregion Trekantområdet har vi valgt at sætte spot på ungekultur som en af vejene til at skabe oplevelser, udvikling og fællesskaber for unge. Ungekultur handler i denne sammenhæng både om de unge kulturskabere, det unge kulturpublikum og mere generelt om unges samfundsengagement og aktive deltagelse.

Sammen med ungekulturaktører fra flere kommuner har vi skabt Trekantområdets Akademi for Ungekultur, hvor vi i de kommende år sætter skub i en række initiativer, der tilsammen skal gøre aktører og kommuner klogere på ungekultur. Akademiet skal understøtte en positiv forandring i udviklingen af ungekultur i Trekantområdets syv kommuner. Som en del af akademiets aktiviteter støtter vi konkrete udviklingsprojekter.

Kriterier for Pulje 2

Vi lægger særlig vægt på at støtte udviklingsprojekter, der lever op til et eller flere af disse kriterier:

 • øger viden og data om udfordringer og muligheder på ungekulturområdet.
 • giver oplevelser, erfaringer og nye kompetencer til unge kulturaktører.
 • giver viden til udviklingen af fremtidige initiativer i kommunerne.
 • styrker netværket mellem ungekulturaktører på tværs af Trekantområdet – og med aktører i hele Danmark.
 • har konkrete ideer til, hvordan projektets løsninger/viden kan forankres og skabe værdi efter projektets udløb.

Pulje 3: Kulturelle samarbejder og arrangementer (primært med relation til festugen)

Kulturregion Trekantområdet har gennem 10 år udviklet en fælles festuge med mange forskellige kulturelle begivenheder. Der er opbygget mange gode samarbejder og arrangementer gennem årene. Det er nu besluttet, at den planlagte festuge i 2023 bliver den sidste. Derfor vil vi i 2024 støtte udvalgte lokale og tværgående kulturevents i deres overgang fra festugen til andre sammenhænge og finansieringsmuligheder.

Såfremt der er økonomisk mulighed for det, vil det være muligt også at yde støtte til nye samarbejdsprojekter på tværs af kommunegrænser, men det er et krav, at det kan sandsynliggøres, at samarbejdet kan forankres/videreføres i andre sammenhænge efterfølgende.

Kriterier for Pulje 3

Vi lægger særlig vægt på at støtte udviklingsprojekter, der lever op til en eller flere af følgende kriterier:

 • oprindeligt er udviklet specifikt til - og som en væsentlig del af - festugen.
 • har ambitioner for fremtidig udvikling og potentiale til at leve videre i andre sammenhænge og finansieringsmuligheder.
 • styrker samarbejdet mellem kulturaktører på tværs af kommunegrænser
 • har konkrete ideer til, hvordan projektets løsninger/viden kan forankres og skabe værdi efter projektets udløb.

Guide til ansøgere

Hvem kan søge?

Alle kulturaktører kan søge puljerne. Det kan f.eks. være kulturinstitutioner, foreninger mv. Puljerne kan også søges af aktører udenfor Trekantområdets kommuner. Det er dog et ufravigeligt krav, at projekterne gennemføres i en eller flere af følgende medlemskommuner: Billund, Haderslev, Fredericia, Vejle, Vejen, Middelfart og Kolding, og at man kan sandsynliggøre en forankring af projektet i Trekantområdet efter projektets afslutning.

Vi ser gerne samarbejdsprojekter på tværs af flere kommuner.

Hvad kan der søges midler til?

Fælles for de tre puljer er, at de udelukkende kan støtte udviklingsprojekter og ikke støtter drift. Der er ikke sat begrænsninger for, hvilke budgetposter der kan søges støtte til. Det kan således både være tale om støtte til projektledelse, materialer, transport, formidling mv.

Puljen kan både støtte større og mindre projekter. Der er ikke sat en præcis ramme for, hvor meget der kan søges indenfor den overordnede ramme på 5 mio. kr., men det ønskes at midlerne kommer mange kulturaktører til gode.

Hvornår skal projekterne afvikles?

Projekterne skal afvikles inden for perioden 1. oktober 2023 – 31. oktober 2024. Der kan ikke søges om projektforlængelse, og tilsagnet bortfalder derfor, hvis projektet ikke gennemføres indenfor perioden.

Regnskab og evaluering fra tilskudsmodtagere har frist den 1. december 2024. Der kan ikke dispenseres for dette krav.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist til puljerne 4. september 2023.

Ansøgning sker via Podio – se links under hver af de tre puljer.

Behandling af ansøgninger

Den administrative styregruppe for kulturregionen vurderer alle indkomne ansøgninger. Den endelige beslutning om tildeling af midler foretages af den politiske styregruppe på møde d. 27. september.

Økonomi

De tre puljer har en samlet sum på 5 millioner kroner til udviklingen af kulturlivet i Trekantområdet.

Information og rådgivning

Hvor kan jeg få rådgivning?

Der afholdes to online dialogmøder om puljerne – her vil der være mulighed for at komme i dialog med sekretariatet samt at møde andre kulturaktører. Der vil også være mulighed for at aftale individuel rådgivning og sparring med sekretariatet efterfølgende. De to møder afholdes:

 • Torsdag 29. juni kl. 10-11
 • Torsdag 3. august kl. 15-16

Link til mødet sendes senest dagen før mødet.