back icon
Back arrow
Samarbejder & Initiativer

Vi knytter arbejdsmarked og uddannelse tæt sammen

Trekantområdet har et af Danmarks største og stærkeste arbejdsmarkeder. Det arbejder vi målrettet på at fastholde og udvikle, så virksomhederne har adgang til den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer.

Brug for stærke kompetencer

Trekantområdet har, i kraft af vores centrale beliggenhed, det største arbejdsmarked vest for Storebælt. Det er med til at sikre gode betingelser for den fortsatte vækst i Trekantområdet . Men vi står samtidig overfor en række udfordringer, der gør det nødvendigt med et tæt samarbejde mellem kommuner, jobcentre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, erhvervsfremmeaktører, arbejdsmarkedets parter og andre relevante parter.

Både private og offentlige arbejdsgivere har brug for stærke og opdaterede kompetencer. Trekantområdet er her udfordret af et uddannelsesniveau, der er lavere end landsgennemsnittet - og et udbud af videregående uddannelser, der er langt mindre end i de større universitetsbyer. Derfor oplever vi også, at godt 2.000 unge hvert år flytter væk for at studere. Til gengæld lykkes vi hvert år med at tiltrække mere end 1.000 erhvervsaktive.

Som Danmarks Produktionscentrum er det særligt kritisk for Trekantområdet, at andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, i mange år har været faldende. Derfor har vi sammen en klar ambition om at få flere unge til at vælge en teknisk erhvervsfaglig uddannelse. Og vi er faktisk godt på vej: Gennem en stærk fælles indsats er vi lykkedes med at få andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, til at stige fra knap 21% i 2017 til 24% i 2020.

Vores fælles vision

Trekantområdet har Danmarks stærkeste samarbejde med erhvervslivet om uddannelse, tiltrækning, rekruttering og kompetenceudvikling af den arbejdskraft, der er nødvendig for at fastholde og styrke væksten.

Sammen har vi en ambition om at styrke uddannelsesmulighederne i Trekantområdet og sikre et velfungerende arbejdsmarked, der kan forsyne virksomhederne med den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer.

Vi samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om at få flere unge til at vælge en videregående uddannelse i Trekantområdet. Gennem Trekantområdets Uddannelsesråd sikrer vi en fælles formidling af Trekantområdets samlede uddannelsesudbud - og samarbejder med ungdomsuddannelserne om bygge bro mellem eleverne og de videregående uddannelser

Industrien bliver mere og mere specialiseret og teknologitung, og kravene til fremtidens industri er tårnhøje. Derfor har produktionsvirksomhederne et stigende behov for mere uddannet og kompetent arbejdskraft – både med erhvervsfaglige og videregående uddannelser. Vi har derfor et stærkt samarbejde i DIMA med alle relevante parter om at sikre kompetenceforsyningen til industrien. Fokus er ikke mindst på at styrke opfattelsen af industrien som en attraktiv karrierevej - og på at styrke og udvikle efter- og videreuddanelsestilbuddet til produktionsvirksomheder.

Vi samarbejder også om at tiltrække højt specialiserede kandidater til Trekantområdet. Vi samarbejder bl.a. med Copenhagen Capacity og Work Live Stay om internationale kampagner samt modtagelse og fastholdelse af expats. Ligesom vi deltager i job- og karrieremesser i både ind- og udland.