back icon
Back arrow
Kultur og events styrker bosætningen i Trekantområdet

Kulturregion Trekantområdet udvikler vores kulturliv

I Trekantområdet har vi et stærkt og velfungerende kultursamarbejde på tværs af de syv kommuner.

Kultursamarbejdet i Trekantområdet består af en lang række kulturelle aktiviteter og tværgående indsatser, der skal fremme udviklingen af kulturlivet og styrke samarbejdet mellem kulturaktører.

Derfor samarbejder vi med en bred skare af kulturaktører i Trekantområdet, resten af Danmark samt udlandet om nyskabende kulturelle udviklingsprojekter.

Fireårig aftale med Kulturministeriet

Aktiviteterne er rammesat af en fireårig kulturaftale med Kulturministeriet. Kulturaftalen definerer en række indsatsområder, f.eks. kulturelt entreprenørskab, børn og unge mv. Kulturaftalen finansieres 50-50 mellem Kulturministeriet og Trekantområdet Danmark.

Kultur tiltrækker og fastholder borgere

Samarbejdet om en kulturaftale har stor betydning for Trekantområdets mulighed for at øge fokus på det mangfoldige kulturliv, skabe værdi for borgerne og samtidig synliggøre Trekantområdets attraktivitet. Et aktivt og nyskabende kulturliv medvirker til, at området kan tiltrække og fastholde ressourcestærke borgere, virksomheder og arbejdspladser.

Trekantområdet som kulturmetropol

Trekantområdet skal udvikles som en kulturmetropol, hvor borgerne er med til at udvikle kulturlivet, og hvor kulturaktører tænker på tværs og i fællesskab skaber et rigt og varieret kulturliv gennem stærke og mangfoldige netværk.

Ambitionen om at udvikle Trekantområdet til en kulturmetropol er en lang, strategisk indsats.

For selv om Trekantområdet samlet set har et mangfoldigt kulturliv, så har vi færre af de urbane kulturkvaliteter, som især storbyerne og studiebyerne København og Aarhus tilbyder.

Det er en udfordring i forhold til de unge uddannelsessøgende fra Trekantområdet. De flytter ofte efter uddannelsesmuligheder og efterspørger netop også de urbane og skæve kulturmuligheder og oplevelser.

Styrker vi Trekantområdet som kulturmetropol vil vi over tid lykkes med at fastholde flere unge i Trekantområdet.

Hver kommune bidrager med sine styrker

Hver af de syv kommuner i Trekantområdet bidrager til kulturlivet med deres styrker. I fællesskab tilbyder vi et kulturliv, der rager højt op i landskabet.

Ved at udvikle kulturlivet i fællesskab, øger vi den kritiske masse af professionelle og frivillige kulturaktører, talenter inden for mange forskellige grene af kulturlivet – og ikke mindst de aktive kulturbrugere.

Et aktivt og mangfoldigt kulturliv styrker Trekantområdet i konkurrencen med andre bosætningsområder og understøtter indsatsen med at tiltrække og fastholde nye borgere.

Vi skaber mødesteder

Kultursamarbejdet realiseres gennem tre forskellige arbejdsmetoder:

Tingstedet er det kulturpolitiske mødested, hvor vi samler kulturaktører, politikere og embedsfolk til dialog om udviklingen af vores kulturliv. Dette gør vi f.eks. på konferencer, møder, studieture mv.

Akademiet handler om, at vi bliver klogere i fællesskab. Vi igangsætter løbende nye udviklingsprojekter, der tilsammen skal give os ny viden om et specifikt kulturområde. I projektperioden mødes kulturaktørerne flere gange og får ny inspiration og deler deres viden på tværs.

Laboratoriet sætter rammen om fælles projektudvikling på tværs. Her er der plads til at eksperimentere og afprøve nye ideer – og til at mødes på tværs af kommuner, fagligheder, genrer m.m.