back icon
Back arrow
Samarbejder & Initiativer

Trekantområdet Danmark

Trekantområdet Danmark er Danmarks ældste og stærkeste business region. Vi har siden midten af 1990’erne samarbejdet om at skabe vækst og gode udviklingsmuligheder for både borgere og virksomheder i Trekantområdet.

7 kommuner med over 420.000 indbyggere

Frem til strukturreformen i 2007 omfattede samarbejdet 8 kommuner med en samlet befolkning på cirka 230.000. I dag omfatter samarbejdet syv kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Og repræsenterer samlet en befolkning på over 420.000 indbyggere.

Samarbejdet omfatter i dag erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse, kultur og sport events, fælles kommuneplanlægning, grøn omstilling, fælles branding og interessevaretagelse.

Trekantområdet - en funktionel byregion

Det geografiske Trekantområde er en funktionel byregion. Det betyder, at vores byer og kommuner er tæt forbundet. Vi deler så at sige arbejdspladser, kultur- og uddannelsestilbud, handelsliv og meget mere. Borgerne i Trekantområdet pendler på tværs af kommunegrænserne for at komme på arbejde eller i skole, for at gå i teatret eller gå en tur i naturen.

Samarbejde på mange niveauer

Vi er derfor indbyrdes afhængige af hinanden og vi står grundlæggende over for de samme udfordringer. Derfor giver det værdi at arbejde sammen: Dét, der gavner den enkelte kommune, gavner oftest hele Trekantområdet og dermed også de andre kommuner.

Det store samarbejde rummer en lang række konkrete samarbejder og mødefora. Både mellem kommunernes politikere og forvaltninger, men også med deltagelse af en række andre interessenter som fx virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner.