back icon
Back arrow
Trekantområdet Danmark

Stærke samarbejder mellem aktørerne i Trekantområdet


Samarbejdet i Trekantområdet er stærkt forankret – ikke kun politisk, men også mellem de mange aktører, der spiller en vigtig rolle for at sikre vækst og attraktivitet i vores område. Trekantområdet Danmark er grundlæggende et politisk samarbejde mellem syv kommuner. Men samarbejdet er meget mere end det.

Stærk tradition for offentlig-private samarbejder

Det bygger nemlig også på de mange øvrige kompetente aktører i både private og offentlige organisationer i Trekantområdet. Og det gør samarbejdet stærkt og velforankret.

Kommunerne går forrest og der er etableret mange stærke samarbejder på tværs af de syv medlemskommuner. Det gælder ikke mindst på arbejdsmarkedsområdet, på kulturområdet, på planområdet og når det gælder den grønne omstilling.

Men samarbejdet er først for alvor stærkt, når det også aktiverer ressourcer og kompetencer hos de mange vigtige samarbejdspartnere uden for de kommunale forvaltninger.

Danish International Manufactoring Academy

Et markant eksempel på de stærke samarbejder i Trekantområdet er DIMA: En selvstændig forening med det formål at styrke kompetenceforsyningen til industrien i Trekantområdet. Her er alle centrale aktører på dette område samlet – fra jobcentre og erhvervskontorer over erhvervsorganisationer og fagbevægelsen til dem, det hele handler om, nemlig virksomhederne.

Sekretariat samler trådene i samarbejdet

På tilsvarende vis er der stærke samarbejder mellem de lokale erhvervskontorer og mellem de videregående uddannelsesinstitutioner i Trekantområdets Uddannelsesråd.

De mange samarbejder i Trekantområdet bliver i langt de fleste tilfælde understøttet af Trekantområdet Danmarks sekretariat. Det sikrer kontinuitet og professionel betjening – og ikke mindst, at der kan videndeles og koordineres effektivt mellem de mange aktører i Trekantområdet.

Ud over vores samarbejder med eksterne aktører driver vi en række administrative samarbejdsfora på tværs af vores ejerkommuner. For eksempel koordinationsgrupper for samarbejdet om fælles kommuneplan og Kulturregion Trekantområdet.