back icon
Back arrow
Erhvervsudvikling

Vi er Danmarks centrum for transport og logistik

Trekantområdet har en position som Danmarks naturlige transport- og logistikknudepunkt som følge af vores centrale beliggenhed. Vi har nem og direkte adgang til motorveje, jernbaner, store erhvervshavne, en international lufthavn og intermodale terminaler, der omflytter containere fra lastbiltrailere til godstog og vice versa.

Alle fordeler de godstrafik ud i hele Danmark og Europa.

14.000 job i transport og logistik i Trekantområdet

Derfor har vi også mange transport- og logistikvirksomheder og transportcentre i Trekantområdet. Faktisk bidrager transport- og logistikbranchen med 14.000 job i Trekantområdet og er dermed en markant erhvervsmæssig styrkeposition.

Trekantområdets rolle som centrum for transport- og logistik i Danmark skal i fremtiden fastholdes og udbygges. Det er der flere gode grunde til.

Arbejdspladser og vækst – til gavn for hele landet

For det første ønsker vi, at fastholde og styrke de mange transport- og logistikvirksomheder og arbejdspladser i vores område.

For det andet er transport- og logistikbranchen af afgørende betydning for det øvrige erhvervsliv i Trekantområdet. Det gælder særligt i forhold til de mange industrivirksomheder i Trekantområdet, som har brug for transport- og logistikbranchen for at kunne eksportere og afsætte deres produkter og modtage livsvigtige leverancer.

Og endelig kommer en stærk og velfungerende transport- og logistikbranche forankret centralt i landet hele Danmarks erhvervsliv til gavn.

Ny strategi skal styrke position

Kort sagt er transport- og logistikbranchen i Trekantområdet afgørende for væksten – både i Trekantområdet men også i hele Danmark.

Derfor er der behov for et endnu tættere samarbejde mellem private og offentlige aktører på tværs af de syv kommuner. Som led i den udvikling har COWI udarbejdet en SWOT-analyse for Trekantområdet Danmark - en analyse, der understreger Trekantområdets unikke position i Danmark, og samtidig peger på en række nye muligheder, der yderligere kan styrke vores position som Danmarks centrum for transport- og logistik. Og netop nu er der gang i udviklingen af en fælles strategi, der bl.a. sætter fokus på innovation, grøn omstilling og fælles kommunikation og interessevaretagelse.

Derudover arbejder Trekantområdet Danmark løbende med disse indsatser: