back icon
Back arrow
Vækst & Muligheder

1.000.000 erhvervsaktive indenfor rækkevidde

Trekantområdet har det største arbejdsmarked vest for Storebælt. Udover mere end 200.000 erhvervsaktive i nærområdet, bor der mere end én million erhvervsaktive mennesker inden for en times kørsel

Det er ikke en tilfældighed, at Trekantområdet har den højeste koncentration af arbejdspladser udenfor Hovedstaden. Den centrale placering og robuste infrastruktur betyder nemlig, at det er nemt at rekruttere arbejdskraft. Intet andet sted vest for Storebælt er der adgang til så mange kompetente medarbejdere. I selve Trekantområdet er der mere end 200.000 erhvervsaktive - og indenfor en maximal pendlingstid på en time er der samlet mere end 1.000.000 potentielle medarbejdere.

En stærk pendlerkultur

Det er helt normalt at pendle i Trekantområdet. Faktisk kører borgerne i Trekantområdet 25% længere for at komme på arbejde end landsgennemsnittet. Hver dag pendler godt 90.000 ind og ud af Trekantområdet. Samtidig er Trekantområdet ét stort integreret arbejdsmarked, hvor 45.000 borgere pendler henover kommunegrænserne. Det er altså nemt at finde og fastholde medarbejdere i det store arbejdsmarked med en million erhvervsaktive.

Samtidig er der gode forudsætninger for at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere. Der er allerede mere end 1.000 højtuddannede udenlandske specialister i Trekantområdet. Det skyldes ikke mindst den internationale lufthavn i Billund, et stærkt internationalt community og internationale skoletilbud.

Uddannelser og kompetencer

Trekantområdet har landets største faglærte arbejdsstyrke. Det er ikke en tilfældighed, at der samlet er mere 50.000 job indenfor produktion, transport og logistik. Det skyldes ikke kun den gode beliggenhed - men også, at den stærke koncentration af virksomheder i de sektorer ganske enkelt betyder, at det er nemmere at udvikle, tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft.

Trekantområdet har tre erhvervsskoler med et meget stort udbud af relevante faglige uddannelser - og sammen gør vi en stor indsats for at styrke optaget på skolerne.

Der er seks videregående uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet - Syddansk Universitet, Maskinmesterskolen, Designskolen, to professionsskoler og et erhvervsakademi. Samlet er der godt 9.000 studerende fordelt på mere end 65 videregående uddannelser. Dertil kommer, at der er stærke universiteter i Aarhus, Odense og Esbjerg indenfor blot en times transport.

De bedste betingelser for udvikling

Medarbejderne hos Schneider Electric i Kolding har tilsammen 19 forskellige nationaliteter; noget der i den grad beviser, at ved at tiltrække de rette kompetencer, er det muligt at videreudvikle uden at skifte beliggenhed.

Danmarks stærkeste samarbejde

Trekantområdet har Danmarks stærkeste samarbejde med erhvervslivet om uddannelse, tiltrækning, rekruttering og kompetenceudvikling af den arbejdskraft, der er nødvendig for at fastholde og styrke væksten. Samarbejdet går på tværs af både kommuner, jobcentre, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, erhvervsserviceenheder, arbejdsmarkedets parter og andre relevante parter, og løftes som et fælles ansvar.