back icon
Back arrow
Arbejdsmarked og uddannelse

Trekantområdets Uddannelsesråd arbejder for at hæve uddannelsesniveauet

Trekantområdets Uddannelsesråd arbejder med at få flere unge til at vælge en videregående uddannelse i Trekantområdet. Både for at fastholde unge, som allerede bor her, men også for at tiltrække studerende fra resten af landet og for at hæve uddannelsesniveauet i Trekantområdet.

I årene efter afsluttet ungdomsuddannelse (primært i alderen 19-22 år) flytter godt 2.000 unge hvert år til en af de store universitetsbyer for at tage en uddannelse. Tallet har stort været konstant i de sidste 10 år, og betyder at Trekantområdet netto mister lige knap 35% af en ungdomsårgang.

Trekantområdets Uddannelsesråd har derfor fokus på at styrke Trekantområdet som uddannelsesregion. At styrke kendskabet til de attraktive videregående uddannelser i området - og gerne supplere med flere, nye uddannelser. Både for at styrke uddannelses- og ungdomsmiljøer - men først og fremmest for at højne uddannelsesniveauet, styrke den demografiske udvikling og sikre fremtidens arbejdskraft.

Seks stærke uddannelsesinstitutioner

Trekantområdets Uddannelsesråd består af de videregående uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet:

Der er ca. 9.000 studerende på videregående uddannelser i Trekantområdet. Uddannelserne fordeler sig primært inden for følgende kategorier:

  • Design, Kommunikation & IT
  • Velfærd
  • Teknologi & Industri
  • Business
  • Innovation & iværksætteri