back icon
Back arrow
Bosætning, kultur og events

Kulturen kulminerer i Trekantområdets Festuge

Hvert år i slutningen af august sætter Trekantområdets Festuge spot på det fantastiske kulturliv i vores område. Kulturinstitutioner, foreninger og frivillige i Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Kolding, Vejen og Vejle udvikler i fællesskab kulturlivet og skaber kulturbegivenheder, der tiltrækker og samler beboerne i de syv kommuner.

Trekantområdets Festuge har siden 2013 været drivkraften bag et utal af inspirerende samarbejder, og festlighederne er med tiden vokset til et årligt kulturelt højdepunkt i Trekantområdet.

600 arrangementer på 10 dage

Trekantområdets Festuge løber over 10 dage og omfatter mere end 600 arrangementer inden for kunst, musik, teater, dans, foredrag og børnekultur.

Oplevelserne skabes i et helt unikt samarbejde mellem kulturaktører fra hele Trekantområdet. Mange af vores arrangementer krydser kommunegrænserne og inspirerer publikum til at opleve Trekantområdet på nye måder.

Kulturministeriet, Trekantområdet Danmark samt fonde og sponsorer yder den nødvendige økonomiske støtte, der gør arrangementet muligt.

Kultursamarbejde skaber sammenhæng

År for år øges festugens værdi som en begivenhed, der samler området og giver stor synlighed. Når vi løfter i fællesskab, bringer vi kulturlivet helt frem i lyset. På den måde synliggør vi Trekantområdets attraktivitet, både for dem, der allerede bor her og for gæster udefra.

Samarbejdet om festugen er en stærk motor for kultursamarbejdet. Med festugen har vi skabt en fælles platform for kulturlivet på tværs af et stort geografisk område. Vi har et tillidsfuldt og generøst samarbejde mellem kommunerne og en stor fælles stolthed over den fælles festuge, vi har skabt.

Liv og glade dage hvert år i uge 35 Plads til kreative idéer Betagende kunst i verdensklasse
Liv og glade dage hvert år i uge 35 Plads til kreative idéer Betagende kunst i verdensklasse

Laboratorium og udstillingsvindue

Trekantområdets Festuge fungerer både som ”en scene” for udviklingsprojekter i den regionale kulturaftale, og som vigtigt udstillingsvindue for lokale kulturaktører.

Vi hæver løbende ambitionsniveauet for festugen, og vi har et stort fokus på at understøtte nyskabende projekter af høj kvalitet. Festugen fungerer som platform til at teste nye kulturelle samarbejder, hvor der gives plads til vækstlagskulturen og knyttes forbindelser til internationale samarbejdspartnere.

Hvornår?

Hvornår?

Trekantområdets Festuge finder sted i uge 35. Trekantområdets Festuge har eksisteret siden 2013 og består af hundredevis af arrangementer – lavet af mere end 100 forskellige kulturarrangører.
Hvem koordinerer?

Hvem koordinerer?

De overordnede rammer for Trekantområdets Festuge udstikkes af en politisk styregruppe samt en administrativ styregruppe for Kulturregion Trekantområdet. Festugens arrangementer planlægges og koordineres af en koordinationsgruppe, der består af kulturkonsulenter fra alle syv kommuner. Trekantområdet Danmark er sekretariat for festugen.