back icon
Back arrow
Strategi, planer og fælles interesser

Unikt samarbejde om fælles kommuneplan i Trekantområdet

Trekantområdet er en åben, grøn storby. Vo­res byer ligger så tæt på hinanden, at Trekantområdet i dag er en funktionel byregion, hvor vi naturligt bevæger os på tværs af kommunegrænserne for at arbejde, handle og bruge fritids- og kulturtilbud.

Faktisk er arbejdsmarkedet i Trekantområdet vævet så tæt sammen, at mere end hver 5. ar­bejdstager i Trekantområdet krydser en kommunegrænse i Trekantområdet for at komme på job.

De eneste kommuner med fælles kommuneplan

Vi har taget konsekvensen af, at vi er tæt så forbundne: Kommunerne i Trekantområdet har siden 2004 arbejdet sammen om at lave en fælles kommuneplan. Det er vi den dag i dag fortsat de eneste kommuner i Danmark, der gør.

Udvikling af byer og land går hånd i hånd

Den fælles kommuneplan tager ud­gangspunkt i, at Trekantområdet er en åben, grøn storby.

Byer og landskaber spiller sammen på en helt særlig måde i Trekantområdet, hvor de mellemstore provinsbyer ligger tættere på hinanden end noget andet sted i Danmark. Trekantområdet er et moderne bylandskab med historiske bymidter, stationsbyer og landsbyer flettet sammen af veje og infrastruktur på tværs af landskaber, kyster og ådale.

Den fælles kommuneplan sikrer, at byerne fortsat er drivkraften i Trekantområdets udvikling – samtidig med at det åbne land i Trekantområdet anvendes, så der er balance mellem landbru­get, naturen, de rekreative interesser og udvik­lingen af landsbyerne.

Den fælles kommuneplan sikrer samtidig, at erhvervslivet har ensartede rammevilkår i alle kommuner.

Vidensdeling gavner grøn omstilling

Samarbejdet om den fælles kommuneplan betyder også, at kommunerne deler viden og værktøjer på komplekse områder som klima, energiplanlægning, luftforurening og grøn omstilling, hvor udfordringerne også kalder på fælles løsninger.

Kommuneplan fornys hver fjerde år

Den fælles kommuneplan revideres og vedtages hvert fjerde år af de syv byråd. Forud for byrådenes behandling udarbejder kommunernes planlæggere et fælles kommuneplanudkast. Arbejdet foregår blandt andet i en række arbejdsgrupper.

I 2023 har kommunerne vedtaget den fælles Vision 2050, såvel som en fælles revisionsbeslutning som skaber en fælles ramme for den fysiske planlægning. Visionen og den fælles revisionsbeslutning er godkendt i alle 7 byråd, og på forskellig vis inkorporeret i kommunerne lokale plan- og udviklingsstrategier, og danner således rammen for den kommende kommuneplanrevision.

[LBC1]Uploade og linke til vision 2050

[LBC2]Upload og link til fælles revisionsbeslutning

Trækker på hinandens spidskompetencer

Kommunernes syv planchefer har ansvaret for udarbejdelsen, der koordineres af en fælles kommuneplangruppe. Trekantområdet Danmark faciliterer og sekretariatsbetjener både kommuneplangruppen og planchefgruppen.

Samarbejdet om kommuneplanen sikrer, at kommunerne hver især sparer tid og kan trække på de bedste kompetencer på tværs af kommunerne.