back icon
Back arrow
Strategi, planer og fælles interesser

Fælles strategi for vækst og attraktivitet

Kommunerne i Trekantområdet deler en fælles ambition om at være i top, når det handler om vækst og attraktivitet. Men vi ved også godt, at vækst ikke kommer af sig selv. Det kræver fokus og samarbejde.

Derfor har de syv kommuner og Trekantområdet Danmark udarbejdet en fælles strategi for vækst og attraktivitet, der blev godkendt af de syv byråd i 2019.

Strategien er vores fælles svar på en række fælles udfordringer. Den skaber retning og fokus – og ikke mindst rum for stærke initiativer i og på tværs af de syv kommuner.

Fire strategiske spor

Strategien rummer fire strategiske spor, der er afgørende for vores samarbejde:

  • Erhvervsudvikling
  • Arbejdsmarked og uddannelse
  • Bosætning, kultur og oplevelser
  • Mobilitet og forsyning

Strategien tager udgangspunkt i, at vi deler de samme centrale udfordringer – og at vi er gensidigt afhængige af hinanden. Derfor giver det mening at formulere fælles visioner, mål og fokus på de områder, hvor vi er vævet tæt sammen.

Paraply for offentlig-private samarbejder

Strategien danner ikke kun rammen for de kommunale samarbejder i Trekantområdet. Den danner også paraply for de mange privat-offentlige samarbejder og tiltag omkring erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse samt kultur. Samlet set skaber vores fælles strategi for vækst og attraktivitet rammerne for, at Trekantområdet fortsat kan være en attraktiv byregion med landets højeste vækstrater.