back icon
Back arrow
Strategi, planer og fælles interesser

Fælles strategi for vækst og attraktivitet

Samarbejdet i Trekantområdet tager sit afsæt i den fælles kerne, der definerer hvilke områder de 7 kommuner samarbejder om i regi af Trekantområdet Danmark.

Vi er 7 stærke og selvstændige kommuner med vores egne ambitioner og kvaliteter. Vi har et naturligt fokus på at skabe de bedst mulige vilkår for vores egne borgere og virksomheder. Men vi er også naboer - og mange ting binder os sammen. Vi har derfor en fælles ambition om at samarbejde - samtidig med at vi konkurrerer med hinanden.

Sammen er vi et markant vækstcenter midt i Danmark. Det skyldes i høj grad vores beliggenhed, vores infrastruktur og den stærke entreprenante kultur. Og det skyldes stærke aktører og initiativer i hver af de 7 kommuner. Men det skyldes også, at vi arbejder sammen om vores fælles styrkepositioner. Når vi står sammen, er vi nemlig stærkere. Det vil vi udnytte, når vi har fælles interesser.

Kernen i vores samarbejde er derfor det, der fysisk og strukturelt binder os sammen – og skaber grundlaget for fortsat bæredygtig vækst: Fælles kommuneplan, infrastruktur, klima og energi samt positionering og interessevaretagelse i forhold til vores fælles styrkepositioner

Det samarbejder vi om

  • Vi laver fælles kommuneplan og samarbejder om den fysiske planlægning henover kommunegrænser - for at skabe ens vilkår for borgere og virksomheder, undgå dobbeltarbejde og udnytte hinandens spidskompetencer
  • Vi samarbejder om energi og klima - for at fremme den grønne omstilling, styrke forsyningssikkerheden og sikre den nødvendige energiinfrastruktur
  • Vi sætter fokus på vores fælles styrkepositioner: industri, transport/logistik og energi/PtX - for at styrke kompetencer, innovation, grøn omstilling og konkurrencekraft i Trekantområdet
  • Vi varetager vores fælles interesser sammen - for at styrke vores gennemslagskraft og fremme statslige investeringer i infrastrukturen

Paraply for offentlig-private samarbejder

Strategien danner ikke kun rammen for de kommunale samarbejder i Trekantområdet. Den danner også paraply for de mange privat-offentlige samarbejder og tiltag omkring erhvervsudvikling, arbejdsmarked og uddannelse samt kultur. Samlet set skaber vores fælles strategi for vækst og attraktivitet rammerne for, at Trekantområdet fortsat kan være en attraktiv byregion med landets højeste vækstrater.