back icon
Back arrow
Kultur og events styrker bosætningen i Trekantområdet

Vi fortæller om Trekantområdet som det bedste sted at bo

Trekantområdet rummer samlet alle forudsætningerne for det gode liv. Samspillet mellem de stedspecifikke kvaliteter i den enkelte kommune, den enkelte by og landsby, det enkelte landskab - og mangfoldighed og variationen mellem byer og landskaber skaber et helt unikt 'værdi-tilbud' til nye borgere.

Derfor er vores samarbejde om tiltrækning af nye borgere netop også baseret på samspillet mellem det stedspecifikke og den samlede mangfoldighed. Kommunerne arbejder hver især med deres egen identitet, deres eget brand og deres egen kommunikation - men i samspil med den fælles fortælling og den fælles kommunikation. Det er netop dette samspil, der gør Trekantområdet så attraktivt som bosætningsdestination.

Magnet for erhvervsaktive – springbræt for unge

Trekantområdet er præget af to modsatrettede demografiske tendenser:

På den ene side flytter knap 2.000 unge hvert år fra Trekantområdet for at tage en uddannelse i de fire store universitetsbyer.

På den anden side er Trekantområdet en magnet for de erhvervsaktive: Som den eneste storbyregion har Trekantområdet positiv nettotilflytning af 25-69 årige – nemlig godt 1.000 om året.

Vi fokuserer derfor både på at styrke Trekantområdet som uddannelsesregion for at fastholde og tiltrække unge - og på at styrke tiltrækningen af erhvervsaktive, særligt lige efter de er blevet færdige med deres uddannelse.

Danmarks bedste sted at bo

Sammen har vi Danmarks bedste job- og karrieremuligheder vest for Storebælt. Intet andet sted i Danmark ligger en håndfuld større provinsbyer så tæt på hinanden. Det skaber et unikt samspil mellem land og by med fantastiske rekreative muligheder og et spændende kulturliv.

Og så befinder vi os jo midt i Danmark - tæt på det hele.

Syv kommuner – én bosætningsdestination

De syv kommuner i Trekantområdet har som nævnt hver deres styrker og kendetegn som bosætningskommuner. Men det er først og fremmest nærheden til og samspillet med de andre kommuner i Trekantområdet, der gør området attraktivt.

Det er netop denne fælles fortælling og kommunikationen af den, vi samarbejder om. Fortællingen om Trekantområdet som det mest attraktive sted at bosætte sig i Danmark. I samarbejde med kommunerne tilrettelægger vi målrettede markedsføringsaktiviteter og kampagner, der sætter spot på kvaliteterne i vores område.

Team af bosætningsguider sikrer god vejledning

Vi samarbejder ikke kun om at tiltrække - men også om at modtage nye borgere. Den fælles indsats er forankret i kommunerne via et hold af bosætningsguider. Hver kommune har en bosætningsguide, som har sørger for at potentielle tilflyttere får vejledning ift. området, f.eks. boligmuligheder, skoler, fritidsliv, kulturliv eller jobsøgning. Gruppen af bosætningsguider sørger også for en god modtagelse af internationale tilflyttere i 'Trekantområdet International Community'.

Trekantområdets bosætningsguider

Louise Nielsen
Louise Nielsen
Louise Nielsen
Bosætningsguide, Vejle Kommune
Anne Marie Klausen
Anne Marie Klausen
Anne Marie Klausen
Bosætningskonsulent, Middelfart Kommune
Marie Bøttcher Christensen
Marie Bøttcher Christensen
Marie Bøttcher Christensen
Bosætningskoordinator, Vejen Kommune
Tilflytterservice
Tilflytterservice
Tilflytterservice
Fredericia Kommune
Marianne K. Thomsen
Marianne K. Thomsen
Marianne K. Thomsen
Bosætningskoordinator, Billund Kommune
Jon Noe
Jon Noe
Jon Noe
Bosætningskonsulent, Kolding Kommune
Cathrine Amilie Skade Andersen
Cathrine Amilie Skade Andersen
Cathrine Amilie Skade Andersen
Bosætningskonsulent, Haderslev Kommune