back icon
Back arrow
Grøn omstilling og infrastruktur

Trekantområdet er Danmarks vigtigste vejkryds

Trekantområdet er Danmarks trafikale knudepunkt. Her mødes landets øst-vestlige motorvejsakse E20 med den helt vitale nord-syd motorvej E45, der forbinder Danmark med resten af Europa.

Fremtidssikring afgørende for hele Danmark

Et smidigt og velfungerende motorvejsnet i Trekantområdet er af afgørende betydning for virksomheder og arbejdstagere, for produktion og beskæftigelse. Ja, kort sagt for væksten og sammenhængskraften i hele Danmark. For Trekantområdets bidrag til hele Danmarks velstand er nemlig den næsthøjeste i hele landet.

Derfor arbejder Trekantområdet Danmark sammen med en række aktører om at fremtidssikre Danmarks vigtigste vejkryds.

Trafikken på motorvejsnettet i Trekantområdet er tæt og intens. Både af personbiler og lastbiler. For Trekantområdet er en storbyregion med 205.000 job, hvor rigtig mange arbejdstagere pendler internt og hvor indpendlingen også er stor.

Samtidig er Trekantområdet også et produktionscentrum med tusindvis af virksomheder, der producerer, afsætter, eksporterer og får livsnødvendige leverancer. Alt sammen leveret med lastbiler.

Hvis ikke motorvejskapaciteten i Trekantområdet kan sikre rettidige leverancer, problemfri pendling og smidig afsætning, så går det ud over Danmarks konkurrenceevne og eksport. Og i sidste ende går det ud over væksten og velstanden i hele Danmark.

Kritisk trængsel breder sig

Desværre er motorvejskapaciteten i Trekantområdet under pres. På flere strækninger er trafikken så intens, at der allerede er kritisk trængsel. På andre strækninger lurer kritisk trængsel få år ude i fremtiden.

Men de nødvendige investeringer i motorvejsnettet i Trekantområdet sker ikke automatisk. For når politikerne i Folketinget skal træffe beslutninger om investeringer i infrastruktur, så er projekterne i Trekantområdet i konkurrence med andre trafikprojekter i hele landet.

Derfor har Trekantområdet Danmark lavet interessevaretagelse for de fire vigtigste motorvejsprojekter i Trekantområdet:

  • En sporudvidelse af E45/E20 rundt om Kolding
  • En tredje Lillebæltsforbindelse
  • En sporudvidelse af E45 mellem Vejle og Skanderborg
  • Ny Midtjysk Motorvej Haderslev-Give-Hobro

Det har båret frugt i den brede politiske aftale Infrastrukturplan 2035, der blev indgået den 28. juni 2021:

  • ✔️ Sporudvidelse af E45/E20 rundt om Kolding fra afkørsel 64 til Århus/Fyn udfletningen igangsættes i 2022
  • (✔️) Der igangsættes en strategisk analyse af en ny vej- og jernbaneforbindelse over Lillebælt
  • ✔️ Sporudvidelse af E45 mellem Vejle N og Skanderborg S igangsættes i 2022
  • ❗ Den Ny Midtjyske Motorvej blev ikke besluttet i sin helhed - men Billund og Billund Lufthavn bliver med et nyt motorvejsstykke koblet på Herning-motorvejen ved Give

Set med Trekantområdets briller er der grund til at være tilfreds med resultatet af Infrastrukturplan 2035, men Trekantområdet Danmark fortsætter naturligvis interessevaretagelsen på dette område.

Vi kommunikerer og samarbejder

Vores interessevaretagelse består blandt andet i, at overvåger trafikudviklingen, er i dialog med Vejdirektoratet og Transportministeriet, afgiver høringssvar og producerer viden og formidler fakta.

Vi sikrer, at folketingspolitikerne har det bedste vidensgrundlag og altid kender Trekantområdets position og prioriteringer af ny infrastruktur.

Vi servicerer også pressen med viden og vinkler. Og så samarbejder vi naturligvis med alle de virksomheder, organisationer og aktører, der også har interesse i at fremtidssikre Danmarks vigtigste vejkryds.