back icon
Back arrow
Erhvervsudvikling

Sammen er vi Danmarks Produktionscentrum

I Trekantområdet har vi en fælles interesse i, at industrivirksomhederne i vores område trives. For det skaber job, afledte job, eksport, vækst, innovation og velstand. Det kommer ikke bare Trekantområdet til gode – det kommer hele Danmark til gode.

Derfor har alle gode kræfter siden 2015 samarbejdet om at sikre gode rammer og vilkår for industrivirksomhederne – og om at udbygge vores styrkeposition som Danmarks Produktionscentrum. Siden 2015 er der skabt mere end 4.500 nye job i industrien i Trekantområdet.

Det skyldes ikke mindst en underskov af højproduktive, internationaliserede små og mellemstore industrivirksomheder, der klarer sig rigtig godt. Resultatet er, at Trekantområdet nu har mere end 40.000 job i industrien – samt tusindvis af job i brancher, der understøtter og er afhængige af industrien. Herunder ikke mindst 14.000 job i transport- og logistikbranchen.

Alle gode kræfter arbejder sammen

En af hemmelighederne bag successen er det stærke samarbejde i Trekantområdet på tværs af sektorer og kommuner. Trekantområdet Danmark har igennem en årrække opbygget og faciliteret stærke samarbejder mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, erhvervskontorer og andre erhvervsfremmeaktører, jobcentre, kommuner og arbejdsmarkedets parter.

De gode kræfter mødes alle sammen én gang om året til Industriens Dag. Derudover er der nedsat et strategisk dialogforum for Danmarks Produktionscentrum, der mødes 3-4 gange om året. Formålet er at sikre dialog, fokus og fremdrift i initiativer og projekter - og adressere nye strategiske udfordringer.

Den strategiske dialog giver kun mening, fordi vi samtidig har et skarpt fokus på at handle sammen. De lokale erhvervskontorer i Trekantområdet mødes regelmæssigt for at koordinere, dele viden og igangsætte fælles indsatser - og samarbejdet med Erhvervshus Sydjylland et tæt og stærkt. De kommunale jobcentre samarbejdet gennem Job7 tæt om opkvalificering og rekruttering af kompetent arbejdskraft til industrien. Og på tværs af alle aktørerne er der etableret en selvstændig forening DIMA, der helt konkret adresserer aktuelle problemer med kompetenceforsyningen til industrien.

De bedste rammer for vækst

Vi samarbejder om at skabe de bedst mulige rammer for vækst i Trekantområdet - nu og i fremtiden.

Vi tager løbende temperaturen på industrien i Trekantområdet - og sætter spot på både aktuelle og fremtidige udfordringer og potentialer. Gennem analyser og dialog med virksomheder og relevante aktører indkredser vi de områder, hvor der er behov for handling nu og her - og sætter samtidig fokus på strategiske udfordringer, der får betydning for vores langsigtede konkurrenceevne.

En vigtig fælles opgave er at synliggøre og positionere Trekantområdet som Danmarks Produktionscentrum. Det indebærer aktiv kommunikation, markedsføring og PR . Vores position som Danmarks Produktionscentrum indebærer også, at vi påtager vi os et ansvar for at tale ProduktionsDanmarks sag i vores interessevaretagelse og public affairs-indsatser.

Vi samarbejder om at styrke og forbedre de grundlæggende rammer for industriens vækst og udvikling. Sammen med uddannelsesinstitutionerne arbejder vi for at sikre gode uddannelsesmuligheder i Trekantområdet, der også matcher industriens behov for kompetencer. Vi er i tæt dialog med de nationale klynger, GTS-institutter og videns- og uddannelsesinstitutioner om at sikre de bedst mulige tilbud om innovation og teknologisk viden og kompetencer til virksomhederne. Og vi samarbejder med Invest in Denmark om at tiltrække internationale investorer.

Skal vi samarbejde?

Er du og din organisation eller virksomhed interesseret i at samarbejde med os om at udvikle industrien i Trekantområdet? Har du måske endda en konkret idé? Så tøv ikke med at kontakte os.