back icon
Back arrow
Trekantområdet Danmark

Sådan er Trekantområdet Danmark organiseret

Trekantområdet Danmark styres af en bestyrelse, der består af borgmestrene i vores syv medlemskommuner. Der er etableret et selvstændigt sekretariat, der betjener bestyrelsen og understøtter udviklingen af samarbejdet i hele Trekantområdet.

Byråd behandler strategier og planer

Samarbejdet i Trekantområdet er politisk ledet af de syv borgmestre i Kolding, Vejle, Fredericia, Middelfart, Vejen, Billund og Haderslev kommuner. Væsentlige beslutninger som strategier, planer og optagelse af nye medlemmer drøftes og godkendes i de syv byråd.

Sekretariat understøtter samarbejde

Sekretariatet i Trekantområdet Danmark ledes af en direktør og består derudover af 15-20 medarbejdere, der udover at betjene bestyrelsen har ansvaret for at understøtte og udvikle samarbejdet mellem kommunerne – og mellem kommunerne og centrale aktører som fx virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Samarbejde aktiverer ressourcer og kompetencer

Samarbejdet i Trekantområdet er først og fremmest stærkt, fordi det aktiverer ressourcer og kompetencer i kommunerne og hos centrale samarbejdspartnere. Kommunaldirektørerne i de syv kommuner deltager i bestyrelsens arbejde og har ansvaret for at sikre, at de kommunale forvaltninger bidrager til samarbejdet.

På mange områder er der etableret mødefora mellem kommunale ledere og medarbejdere, der sikrer et effektivt samarbejde, hvor man kan undgå dobbeltarbejde og trække på hinandens kompetencer.

Trekantområdets bestyrelse

Jens Ejner Christensen
Jens Ejner Christensen
Jens Ejner Christensen
Formand/borgmester i Vejle
Johannes Lundsfryd Jensen
Johannes Lundsfryd Jensen
Johannes Lundsfryd Jensen
Næstformand/borgmester i Middelfart
Steen Wrist
Steen Wrist
Steen Wrist
Borgmester i Fredericia
Stephanie Storbank
Stephanie Storbank
Stephanie Storbank
Borgmester i Billund
Frank Schmidt-Hansen
Frank Schmidt-Hansen
Frank Schmidt-Hansen
Borgmester i Vejen
Mads Skau
Mads Skau
Mads Skau
Borgmester i Haderslev
Knud Erik Langhoff
Knud Erik Langhoff
Knud Erik Langhoff
Borgmester i Kolding